Cirkulär ekonomi på 3 minuter - vad är det och vad betyder det i praktiken?

Paragraphs

Vad är cirkulär ekonomi?

Den cirkulära ekonomin är ett sätt att omdefiniera marknaden. Det syftar till ett ekonomiskt system där man minimerar avfall och den ständiga användningen av resurser. Jordens resurser är inte oändliga och vi har blivit tvingade till att ändra hur vi tänker men det har också gjort att det skapats nya möjligheter. 

Idag finns det en rad olika företag som utmanar status quo och hittar nya sätt att ta tillvara på de resurser som redan finns och har använts. Oftast ser deras affärsmodeller ut så här: Skapa, använda, återanvända.

Navet i det blir cirkulär ekonomi eftersom man ser till att återanvända de resurser som redan tillverkats. Det skapar både värde för företag eftersom att de inte behöver köpa nytt råmaterial, värde för miljön eftersom att produkter skapar mindre avfall och värde för konsumenten eftersom att de kan byta ut en del istället för en hel produkt när en uppgradering ska göras.

3 Step IT

Är du intresserad av att fördjupa dig i cirkulär ekonomi?

På senare år har det skrivits mycket om cirkulär ekonomi. Men hur det ska omsättas i praktiken är ofta otydligt. I detta whitepaper berättar vi hur ett cirkulärt tänkande bör användas för att hantera livscykeln kopplat till datorer och mobiler. 

Fyll i dina uppgifter och ladda ner dokumentet 

3 Step IT

3stepIT och den cirkulära ekonomin

3stepIT har sedan starten 1997 möjliggjort den cirkulära ekonomin, vilket gått hand i hand med vår IT-livscykelhantering. Här nedan har vi samlat all information du behöver för att ditt företag ska kunna ta klivet mot en cirkulär ekonomi och en mer hållbar IT-hantering.

Läs mer om:

3 Step IT
3 Step IT

Varför är en cirkulär ekonomi viktig?

Cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska kunna nå de globala målen från FN. CO2 utsläppen från varuproduktionen och klimatpåverkan från den mängden avfall vi har idag är helt enkelt inte hållbara. Därför behöver dessa minskas för att målen ens ska vara rimliga.

Vad är skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi?

Linjär ekonomi är den vi har idag, där vi lever utifrån att det finns oändligt med resurser. Dess affärsmodell går i en rak linje: ta, skapa, använda och kassera (från engelskan: take, make, use, dispose). 

Den cirkulära ekonomin bryter linjen. Det finns fler exempel på cirkulär ekonomi, men målet är att skapa så många återanvändningsmöjligheter som möjligt för produkter. Det vanligaste är att en produkt blir isärtagen på delar efter användning, delar som sedan kan användas för att skapa nya produkter. Ett annat exempel kan vara en delningslösning, där produkter delas istället för att ägas vilket gör att att man förlänger användande-delen.

 
 

Som konsument finns det flertal saker du kan göra för att bli mer cirkulär. Här är några exempel:

Använd de kläder du köpt, faktum är att mycket ligger längst in i garderoben.

Sälj det du inte använder via tjänster som Sellpy och Blocket. Hyr produkter i den mån det går, istället för att köpa dem.

När du behöver köpa något nytt, leta alltid först begagnat via olika tjänster och köp inte nytt om du verkligen inte måste. Kolla med din familj om de kanske kan låna ut något!

Dela på saker du inte använder så ofta, ett klassiskt exempel är att dela gräsklipparen grannar emellan. De flesta behöver trots allt inte klippa gräset varje dag.

Som företag finns det självklart också massor av möjligheter. Här är några exempel:

Se till att företaget följer sin hållbarhetspolicy och att den är uppdaterad.

Se över vilka delar i produktionskedjan som kan bli mer cirkulära.

Inkludera hållbarhetstänk i de dagliga inköpen. Om ni exempelvis ska ha giveaways till ett event, köp in produkter som är producerade i ett återvunnet material.

Se över kontorsutrustningen, datorer, servrar, mobiler, skrivbord och stolar. Finns det möjlighet att hyra istället för att köpa? Kan skrivbord köpas begagnat?

Läs mer om vad vi gjort och gör för att nå våra hållbarhetsmål och hur vår

livscykelhantering främjar en cirkulär ekonomi i vår hållbarhetsrapport.

Läs hållbarhetsrapport