En pålitlig partner - idag och i framtiden

Medicinteknisk utrustning innehåller mer teknik än någonsin. Detta ställer helt nya krav på användaren. Genom våra lösningar inom budgetering, finansiering och livcykelhantering ger vi våra kunder rätt verktyg för att lyckas vid varje ny investering.

Den tekniska utvecklingen går i raketfart

 Utrustningen ger oss idag funktioner och prestanda som vi inte trodde var möjligt för några år sedan. Vi kan erbjuda patienter en bättre, snabbare och mer kvalitativ vårdupplevelse med modern teknik. Utrustningen är dock kapitalkrävande och behovet av rätt (eller genomtänkt, skräddarsydd, anpassad) finansieringslösning viktigare än någonsin.

Anskaffning, användning och utbyte

Vår lösning: effektiv livscykelhantering

Vi utgår ifrån utrustningens livscykel och kan därmed säkerställa att er utrustning aldrig blir omodern. Med hjälp av vår 20 åriga erfarenhet av livscykelhantering kan vi tillsammans med våra kunder skräddarsy en optimal finansieringslösning.


Läs mer om livscykelhantering

 
3stepIT---SE---Diagram 3stepIT---SE---Diagram

Medicinteknik som tjänst

Många gånger kan medicinteknik som tjänst vara det bästa alternativet, särskilt när det gäller utrustning där den tekniska utvecklingen går fort. Genom att leasa istället för att äga kan betalningar fördelas jämnt över tid. Budgeteringen blir enklare och kvaliteten i utbytena högre. 

2-meaningful-conclusions-capsule-1

brett urval av leverantörer och tillverkare

En leverantörsoberoende partner

Som aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen är behovet av utrustning från flera olika leverantörer stort. Varje leverantör erbjuder leasing via sin leasingpartner. Detta resulterar ofta i många leasingavtal, med flera finansbolag och helt skilda villkor. Genom att vara en leverantörsoberoende partner med effektiva och transparenta lösningar, finansierar vi hela behovet med ett och samma avtal. Vårt marknadsledande IT Asset Management-system ger samtidigt en fullskalig överblick och kontroll på all utrusning och dess finansiella fakta.

Läs mer om vår finansieringslösning

Vi finansierar ett brett utbud av innovativa produkter

Exempel på områden vi finansierar inom hälso- och sjukvården

Våra lösningar omfattar många olika typer av sjukvårdsutrustning.

Nedan finner ni exempel på områden vi finansierar:

HC_icon_kirurgia_90x90
Kirurgi
3stepIT_ikoneita_kuvantaminen_90x90
Bildbehandling
3stepIT_ikoneita_syopataudit_90x90
Cancerbehandling
HC_icon_tehohoito_90x90
Intensivvård
3stepIT_ikoneita_monitorointi_90x90
Övervakning
3stepIT_ikoneita_traumatologia_90x90
Traumatologi
HC_icon_kardiologia_90x90
Kardiologi
3stepIT_ikoneita_robotiikka_automaatio_90x90
Robotik/automation
3stepIT_ikoneita_geriatria_90x90
Geriatri
3stepIT_ikoneita_apteekit_90x90
Apotek
3stepIT_ikoneita_elainlaaketiede_90x90
Veterinärmedicin
HC_icon_hammaslaaketiede_90x90
Tandvård
3stepIT_ikoneita_valinehuolto_90x90
Underhåll av utrustning
3stepIT_ikoneita_laboratoriolaitteet_90x90
Laboratorie-
utrustning
3stepIT_ikoneita_halytys-ja-hoitajakutsujarjestelmat_90x90
Larm- och sjuksköterskesystem

Samarbeta med oss

Vi samarbetar även med leverantörer av medicinteknisk utrustning

Är ni en leverantör av medicinteknisk utrustning och vill erbjuda dina kunder en genomtänkt och anpassad finansieringslösning? 

Tveka inte att kontakta oss så tar vi fram ett förslag till samarbete.