IT Asset Management-system

Med vårt egenutvecklade ITAM-system kan du bevaka din IT-utrustning från början till slutet av dess livscykel och få tillgång till finansiell och teknisk data för effektivare processer och ökad kostnadskontroll.

 
hero-platform-laptop-angle-sized hero-platform-laptop-angle-sized

SÄKERT OCH ENKELT

Lättillgänglig och kraftfull data

Vår plattform kan lätt anpassas efter dina önskemål och specifika affärsmål.

Värdefulla insikter samlade på en och samma plats

ITAM-verktyget är ändamålsenligt utformad för att förenkla förvärv och administration av IT-utrustning samt avyttring och utbyten vid slutet av hyresperioden.

3StepIT-amp-powerful-data-icon1.1
Full överblick och kontroll

Alla enheter kan lätt spåras i varje steg under hela livscykeln

3StepIT-amp-powerful-data-icon2
Data och insikter

Via plattformen kan du se var varje enhet finns samt få information om hur väl de presterar

3StepIT-amp-powerful-data-icon3
Påminnelser om utbyte i god tid

Att bli aviserad i god tid innebär att du kan fatta smarta och snabba beslut

3StepIT-amp-powerful-data-icon4
Tilläggstjänster

Använd din realtidsdata på bästa sätt och skapa fler möjligheter med våra tilläggstjänster

NYCKELFUNKTIONER

Marknadens mest avancerade ITAM-lösning

För att kunna fatta rätt beslut om din IT-miljö krävs tillgång till rätt typ av information och data. Vårt marknadsledande ITAM-system hjälper dig med just detta. Systemet ger stöd för över tio olika språk och ger dig en rad fördelar som:

En förenklad anskaffningsprocess

Du har total kontroll över inköpsprocessen och kan bekräfta leveransmottagandet för all typ av IT-utrustning via verktyget.

Asset-simplify-equipment-capsule-img

Omfattande data

Välj att visa teknisk och finansiell data på hög nivå, eller gå på djupet inom ett specifikt område. Du kan gruppera data per funktion, lägga till anpassade fält och exportera för mer analysarbete.

Asset-comprehensive-asset-capsule-img-2

Interaktiva datavisualiseringar

Med vårt dashboard kan du komma åt ett antal standardrapporter, skapa anpassade rapporter som fokuserar på dina specifika mätvärden, eller ta fram visuella datasammanställningar som lämpar sig väl i presentationssammanhang.

Asset-built-in-data-capsule-img-2

Finansiella insikter

Du kan hantera dina kostnader, visa fakturor, fördela utdebiteringar och ha full överblick av alla dina hyresåtaganden ända ner på enhetsnivå. Du  du kan även få en värdefull inblick i framtida hyresåtaganden per enhet eller avdelning. 

Asset-financial-know-how-capsule-img-2

En mer effektiv utbytesprocess

Vid slutet av hyresperioden bestämmer ni på egen hand vilka enheter ni önskar återlämna alternativt förlänga eller köpa ut. Tydliga och transparenta raderings- och miljörapporter laddas sedan upp i systemet vid avslutad återlämningsprocess.

End of Lease - Transport Order (1)

TILLÄGGSTJÄNSTER

Kompletteringsverktyg till ITAM

Även om vårt ITAM-system är omfattande och robust så vet vi att vissa kunder behöver ytterligare och mer anpassat stöd. Därför har vi designat ett antal digitala tilläggstjänster.

3StepIT-manage-3findit-icon
3FindIT

Samla in och synkronisera enhetsdata automatiskt, spåra och få uppgifter om ändringar avseende användare och plats och upptäck inaktiva, saknade eller okända enheter.

3StepIT-manage-3checkit-icon
3CheckIT

Ha en aktiv övervakning av enheternas prestanda och fatta smarta beslut baserat på diagnostik och användarinsikter i realtid.

3StepIT-manage-3connectit-icon
3ConnectIT

Vår API integrerar vår asset management-plattform med dina interna system på ett enkelt sätt. Dataöverföringen sker automatiskt och allt sammanförs i ett enda system i realtid.

3StepIT-refresh-3chooseit-icon
3ChooseIT

Digitalisera och förenkla IT-utbytesprocessen så att dina anställda själv kan välja sina ersättningsenheter från en produktkatalog med godkända modeller.

FAKTABLAD

En djupdykning i verktyget

Ladda ner faktabladet om vårt ITAM-system för att få mer specifik information kring varför just detta system är det bästa valet för dig och din verksamhet.


Ladda ner
3StepIT - Asset Management Platform FactSheet

NÖJDA KUNDER

Deras egna ord om vår IT-livscykelhantering

Livscykelhanteringen har varit till stor nytta där produktens leasingperiod kopplas till garantitiden. Det har inneburit en betydligt effektivare datorpark för användarna samt minskad service och support för IT-avdelningen.

Enköpings Kommun

Behovet av IT på Lernia gick från att vara internt till mer affärsdriven IT. Vi behövde lämna det traditionella tankesättet ”teknik för teknikens skull” bakom oss och lösningen blev en modernisering av vår verksamhet med en livscykelhantering av IT i fokus.

Lernia

Smarta IT-lösningar

För en mer kostnadseffektiv IT-miljö

Kontakta oss