Förvandla företagets gamla IT-utrustning till pengar

Minimera kostnader och maximera intäkter för dig och miljön

vi köper, rustar upp och återanvänder gammal teknik

En miljövänlig återtagstjänst av elektronik

3stepIT:s återtagstjänst REstepIT erbjuder en säker, lönsam och miljöriktig hantering för återanvändning av datorer, smartphones eller annan typ av IT-relaterad utrustning. Vårt mål är enkelt och ambitiöst: att förlänga livslängden på IT-utrustning i syfte att bidra till en mer hållbar IT-användning.

3StepIT-dispose-old-tech-icon1
Utrustning vi köper

Stationära datorer, bärbara datorer, skärmar, mobiltelefoner, servrar, skrivare och nätverksutrustning

3StepIT-dispose-old-tech-icon2
Prissättning

Vi värderar din utrustning helt kostnadsfritt och erbjuder alltid marknadsmässiga priser

3StepIT-dispose-old-tech-icon3
Ansvarsfull vidareförsäljning

Vi säljer endast fungerande enheter till länder med välfungerande processer för hantering av begagnad IT-utrustning

NOOMI CIRCLE 2

Vi köper din begagnade IT-utrustning

Vår återtagsprocess för begagnad IT-utrustning är beprövad och mycket enkel. När du godkänt vårt prisförslag för din utrustning kan vi se till att den hämtas upp och packas i låsta säkerhetsskåp för vidare transport till vår rekonditioneringsanläggning i Växjö. På plats funktionstestar vi enheterna och raderar dem på information. Tillbaka får du raderingscertifikat, en miljörapport som visar ert minskade klimatavtryck och ersättning för produkterna. 

 

Behöver ditt företag hjälp med att ta hand om er begagnade IT-utrustning och ni är 50 anställda eller fler?

Boka möte med mig Noomi Sallmander-Kraft, så hjälper jag er.

 

Boka möte

m-restep-strip-img

Hur vi hanterar enheterna

Varje enhet märks med ett unikt ID och kan därför spåras när de går igenom upprustningsprocessen. Dataradering utförs med de bästa tillgängliga lösningarna innan de görs redo för vidareförsäljning. Defekta eller ej läsbara hårddiskar och minnen mals ned till små metallfraktioner som sedan återvinns till ny metall.

m-restep-strip-img3

Full kontroll från punkt A till B

Vi har dessutom utvecklat en dedikerad portal som ger dig full insyn och kontroll över dina olika återtagsbeställningar. Verktyget ger dig information gällande samtliga relevanta aspekter av beställningens förlopp och status samt tillgång till miljörapporter som visar ert minskade klimatavtryck och intyg som visar att informationen på dina enheter raderats korrekt och därmed inte går att återskapa.

 

 

GÖR SKILLNAD

En global utmaning som kräver snabb handling

Vår ISO-certifierade rekonditoneringsprgocess innebär att vi kan förlänga livslängden på tusentals enheter varje år. Genom att minst fördubbla livscykeln för en dator eller mobil skapas betydande miljövinster. Processen främjar den cirkulära ekonomin eftersom materiella resurser bibehålls i cirkulation och produkten får tjäna flera användare under dess livstid.

57,4 miljoner

E-avfall är nu det snabbast växande avfallet och på väg att uppgå till 57,4 miljoner ton vid slutet av 2021

500 000

Under 2020 tog vi hand om och rustade upp över en halv miljon IT-enheter på plats i våra rekonditoneringsanläggningar

1 000

Mängden e-avfall som globalt genereras varje år kan jämställas med att kasta bort 1000 bärbara datorer varje sekund

dags att tänka nytt

Det har slitits och slängts för länge

Mängden elektronikavfall som genereras varje år på global nivå är alarmerande hög, och då har vi inte ens börjat prata om det material som finns dolt inuti produkterna som t.ex. miljöfarliga tungmetaller och giftiga flamskyddsmedel. För att skona miljön och jordens resurser är det bästa alternativet att återanvända eller återvinna produkterna eller delar av dem i den mån det går eftersom vi har en begränsad råvarutillgång.


Mängden elektronik som
slängs världen över

BEPRÖVADE RUTINER & EFFEKTIVA PROCESSER

En win-win-lösning

Hållbar it handlar inte bara om vilken ny utrustning du köper, det handlar lika mycket om vad du gör med din gamla teknik. Med rätt samarbetspartner har din gamla  it-utrustning ett betydande värde och med 3stepIT som samarbetspartner garanteras du en säker och miljövänlig hantering samt ett marknadsmässigt pris för din utrustning.

3StepIT-winwinwin-icon1 1
Vad vi gör

Vi köper din begagnade IT-utrustning och tar hand om hela processen från upphämtning till vidareförsäljning. Enheter som inte kan repareras eller återanvändas tas om hand av vår miljöcertifierade återvinningspartner.

Mask Group 59
ISO Certifierad verksamhet

Ända sedan starten av vår verksmhet har informationssäkerhet varit ett högt prioriterat område i vårt arbete. Med ISO 27001 har vi ett kvitto från externa experter på att vårt informationssäkerhetsarbete är ansvarsfullt och systematiskt korrekt. Och att det är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

3StepIT-manage-3findit-icon

TRANSPARENTA METODER

Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får om vår återtagstjänst med svar. Hittar du inte svaret på din fråga är du givetvis välkommen att kontakta oss!

Läs mer

END-TO-END-LÖSNING

En totalleverantör för hantering av ny och gammal it-utrustning

Majoriteten av den utrustning som vi köper in kan återanvändas och erbjudas till nya användare som inte har behov av den senaste tekniken. Det är ett välkänt faktum att utökad återanvändning av begagnad teknik innebär en stor besparing för miljön vilket minskar koldioxidutsläppen, eftersom färre nya enheter måste tillverkas globalt.

VÅR PROCESS

Fem steg inom loppet av

några veckor

Ekonomi, miljö, säkerhet och enkelhet är våra fyra hörnstenar

3StepIT-five-steps_icon1
1. Vi estimerar värdet på din befintliga utrustning
3StepIT-five-steps_icon2
2. Den gamla utrustningen hämtas och packas i låsbara vagnar för vidare transport till 3stepIT
3StepIT-five-steps_icon3 1
3. Utrustningen raderas från information
3StepIT-five-steps_icon4
4. Enheterna funktionstestas, kategoriseras, avidentifieras och rustas upp
3StepIT-five-steps_icon5
5. Tillbaka får du ersättning, raderingsintyg och en miljörapport som visar ert minskade klimatavtryck

EN GRÖNARE IT-HANTERING

Återanvändning - nyckeln till en grön omställning

Vi är stolta över att kunna hjälpa företag världen över att konsumera teknik på ett mer hållbart sätt, och att avsevärt minska deras e-avfall och koldioxidutsläpp.

Läs mer

NÖJDA KUNDER

Deras egna ord om vår IT-livscykelhantering

Vi sätter ett högt värde på att inte behöva skrota vår utrustning efter att vi använt den. Vetskapen om att det mesta av det vi använt kan återanvändas gör oss väldigt glada och hjälper oss i vår strävan efter att, steg för steg, förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Conny Nylund
CIO på Käppalaförbundet

Tidigare hanterade respektive förvaltning eller avdelning själva hur de skulle avyttra IT-utrustning. Någon informationsradering fanns inte och många datorer slängdes på återbruket (i bästa fall). Det här ser vi har försvunnit. Enköpings kommun är miljöcertifierade och 3stepIT:s återtagstjänst går helt i linje med hur vi ska hantera elektroniskt avfall.

Enköpings Kommun

Sälj din begagnade IT

Få betalt och gör en insats för miljön

Värdera utrustningen