Paragraphs

Världen runt omkring oss förändras ständigt. Vi vill säkerställa att tekniken ger användarna rätt stöd under dess livscykel. Vi hjälper er att hantera hela livscykeln för er IT-utrustning. Idag hjälper vi över 4 000 företag att hantera över 1,9 miljoner assets  och gör det möjligt för dem att:

1. Anskaffa och finansiera IT-utrustning på ett kostnadseffektivt sätt
2. Administrera och hålla reda på IT-utrustningen
3. Byta ut IT-utrustning på ett smart och hållbart sätt

Genom att använda vår livscykelmodell blir IT-hanteringen mer hållbar, eftersom 97% av utrustningen vi tar tillbaka återanvänds.

3 Step IT

Paragraphs

Företag använder vår IT-livscykelhantering för att:

Göra stora besparingar med optimalt nyttjande av utrustning

Lär dig mer 

Förenkla administrativa rutiner och minska på support

Lär dig mer 

data security

Förbättra hanteringen av företagskritisk information i slutet av livscykeln

Lär dig mer 

För att få en mer hållbar hantering genom hela livscykeln

Lär dig mer 

From our blog:

Läs våra senaste nyheter

Paragraphs