Paragraphs

Världen runt omkring oss förändras ständigt. Vi vill säkerställa att tekniken ger användarna rätt stöd under dess livscykel. Vi hjälper er att hantera hela livscykeln för er IT-utrustning. 

Idag hjälper vi över 4 000 företag att hantera över 1,9 miljoner assets  och gör det möjligt för dem att:

1. Anskaffa och finansiera IT-utrustning på ett kostnadseffektivt sätt
2. Administrera och hålla reda på IT-utrustningen
3. Byta ut IT-utrustning på ett smart och hållbart sätt

Genom att använda vår livscykelmodell blir IT-hanteringen mer hållbar, eftersom 96% av utrustningen vi tar tillbaka från våra kunder vid hyresperiodens slut återanvänds.

Beställ en demo av våra IT-tjänster

Paragraphs

Företag, organisationer och kommuner använder vår IT-livscykelhantering för att:

Säästöt

Göra stora besparingar med optimalt nyttjande av utrustning

Lär dig mer 

Kontrolli

Förenkla administrativa rutiner och minska supportkostnaderna

Lär dig mer 

Varmuus

Förbättra säkerheten kring företagskritisk information i slutet av teknikens livscykel

Lär dig mer 

Vastuullisuus

För att få en mer hållbar och miljövänlig IT-livscykel

Lär dig mer 

From our blog:

Läs våra senaste nyheter

Paragraphs