Offentlig sektor och IT-livscykelhantering

Effektivisera upphandlingsprocessen med vårt livscykelkoncept.

VÅR LÖSNING – EN TRYGG OCH SÄKER IT-LÖSNING

En riktigt hållbar IT-livscykelhantering

Hos kommunen hanteras saker annorlunda, åtminstone när det gäller anskaffning av IT-utrustning. Målet är naturligtvis att få rätt utrustning till så låg kostnad som möjligt, men upphandlingslagstiftning och anbudsförfaranden gör att processen blir krånglig och invecklad. Vi känner till de offentliga aktörernas utmaningar och skyldigheter, så vi kan hjälpa till att göra högkvalitativa och hållbara anskaffningar. Vi har mer än 10 års erfarenhet av kunder inom den offentliga sektorn. Vi har bl.a. hjälpt kommuner och kommunsammanslutningar, sjukhusdistrikt, utbildningsinstitutioner och församlingar med finansiering, utrustningsadministration och återtagshantering. 

EFFEKTIVISERA UPPHANDLINGSPROCESSEN

Förbättra planeringen vid offentliga upphandlingar

Strategisk upphandling kräver nya, effektiva metoder samt integrerade och koordinerade tillvägagångssätt. Förändringar i upphandlingslagstiftningen orsakar utmaningar när målet är att spara på kostnader och resursanvändning.

m-acquire-strip-img

3stepIT som partner

Som en ansvarsfull föregångare inom livscykelhantering av IT-utrustning hjälper vi att effektivisera upphandlingsmetoder genom vår konsekventa och styrda tjänstemodell. Vi har ingående kunskap om upphandlingslagstiftning, kundbehov och marknader.

m-manage-strip-img3

Bred kompetens och expertis

Vi har hjälpt olika statliga institutioner och myndigheter att uppnå kostnadsbesparingar genom att koordinera upphandlingar av IT-utrustning. Vi guidar våra kunder till planerad verksamhet som tar hänsyn till ständigt förändrade omständigheter samt miljö- och sociala aspekter.

m-refresh-strip-img

Vi gör det möjligt att skaffa teknik som tjänst

Att hyra, snarare än att äga IT-utrustning är ett sätt att minska riskerna som ägandet medför. Med hjälp av ett finansieringsupplägg kan du optimera kostnader och anskaffa IT-utrustning smidigare. Vår tjänst gör det också enkelt att förnya utrustningen vid slutet av dess livscykel, vilket hjälper till att undvika underhålls- och supportbehov för en åldrande utrustning.

m-acquire-strip-img2

Nyttjanderätt ger flexibilitet

Idag måste organisationer snabbt kunna svara på nya teknikbehov och skärpta ansvarskrav samt effektivt skydda sig själva mot ökade datasäkerhetsrisker. Vår anskaffninxgsmodell är utformad för att öka flexibiliteten för våra kunder. Budgetering blir enklare när kostnadsposterna är standardiserade och du enkelt kan beställa nya enheter inom det överenskomna finansiella taket. Förutbestämda uppgraderingar av utrustningen ökar tillförlitligheten och effektiviteten i din organisation. Vi kan även underlätta hanteringen av utrustningen när den väl ska returneras – kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt.

EN SMARTARE IT-LÖSNING

Fördelar med IT-livscykelhantering

Vår livscykelhantering av hårdvara omfattar allt från finansiering till administration och utbytesservice vid slutet av hyresperioden.

placeholder-icon-2
Teknik för dina behov

Komponera utrustningen du behöver precis som du själv vill utifrån ett brett urval av leverantörer och tillverkare

3StepIT-refresh-track-process-icon
Enkel kommunikation

Spara tid och ansträngning genom att kommunicera med en central inköpspartner

3StepIT-amp-powerful-data-icon2
Minska utrustningens kostnadsrisker

Hårdvara som tjänst hjälper dig att undvika kostnadsrisker associerade med egenägd utrustning och säkerställer att tekniken byts ut med jämna mellanrum

3StepIT-how-does-it-work-icon2
Ekonomisk framförhållning

Förenkla budgetering av IT-utrustningens anskaffning med fördefinierade månadsavgifter

LIVSCYKELTJÄNSTER FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet?

Kontakta oss