Cirkulär ekonomi som affärsmodell dominerade i Almedalen

Title

Spaning från Almedalen

I år var för första gången hållbarhet det vanligaste seminarieämnet under Almedalenveckan, ett event som samlar politiker och näringslivsrepresentanter under åtta intensiva dagar. I år hade hela 4000 evenemang i Visby hållbarhet som huvudämne och nytt för i år var att cirkulär ekonomi fick ta en stor plats i dessa diskussioner. Nästan alla branscher hade cirkulär ekonomi på dagordningen - allt från dagligvaruhandeln, energisektorn, modeindustrin och självklart även IT.

 

Frågor som diskuterades under veckan var bland annat:

  • Går det att göra goda affärer med hjälp av hållbarhetsarbete?
  • Är ägande lika viktigt som tillgång?
  • Vem tjänar i slutändan på ett cirkulärt tankesätt?  

 

På 3 Step IT har vi länge jobbat med att lyfta fram att en cirkulär modell är gynnsam för att skapa hållbarhet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Därför gläder det mig  att  diskussionerna om den cirkulära modellen inte längre bara handlar miljöaspekten , utan i år diskuterade vi även de affärer som skapas i och med ett sådant tankesätt. En affärsmodell där ”använt” inte likställs med ”förbrukad”. En stor förändring jämfört med tidigare år och nödvändigt för att få till en mer nyanserad diskussion som kan intressera fler än CSR-ansvariga och hållbarhetsavdelningar.

 

Diskussionen om cirkulär ekonomi som en del av affären påbörjades egentligen redan i maj när regeringens utredning om cirkulär ekonomi presenterades under ett seminarium i riksdagen. När Ola Alterå, regeringens utredare om cirkulär ekonomi, medverkade i ett av IVA:s seminarium i Almedalen konstaterade han att alltför många organisationer fortfarande placerar det cirkulära tänket i ”miljöfacket”. Han menade att företag istället bör se den cirkulära modellen som en chans att öka resurseffektiviteten, genomföra besparingar och därmed utveckla hela sin affär. En förutsättning för att öka resurseffektiviteten i alla branscher är enligt Alterå att vi börjar jobba med nya affärsmodeller som bygger på det cirkulära tänkandet.

 Läs mer om Cirkulär ekonomi:

 

Två företag med cirkulära affärsmodeller som jag tycker utmärkte sig under Almedalsveckan var Stormie Poodle och Meetrd. Stormie Poodle samlar in kasserad textil från tvätterier och hotell och förvandlar dem till badrockar av högsta kvalitet. Meetrd använder sig av en plattform där företag enkelt både kan hyra samt hyra ut mötesrum av och till varandra – ett viktigt steg mot ett mer hållbart arbetssätt. 

Vad vi tar med oss från Almedalen är bland annat:

  • Ja, det går att göra goda affärer med hållbarhetsarbete.
  • Nej, att äga någonting är inte lika viktigt som att ha tillgång till någonting. Fokusera därför på tillgång istället för ägande.
  • Alla tjänar på ett cirkulärt tankesätt - miljön, näringslivet och konsumenter kommer alla tjäna på att vi använder mer och förbrukar mindre.

 Hoppas vi ses i Visby nästa år och tar diskussionen om cirkulär ekonomi vidare!

//Alexander Rundqvist, Marknadskoordinator 3stepIT

AddToAny