3stepIT växlar upp - öppnar upp ny rekonditioneringsverksamhet i Växjö

- maj 05, 2021

I över 20 år har 3stepIT:s hanteringscenter för upprustning och vidareförsäljning av gammal IT-utrustning huserat i den lilla bruksorten Klavreström, utanför Växjö. För att möta den ökade efterfrågan på begagnade datorer och mobiler flyttar nu verksamheten till en ny toppmodern anläggning belägen i Norremarks handelsområde i Växjö. 

Ökningen av begagnad it-utrustning har på senare år varit lavinartad. 3stepIT:s hanteringscenter i Klavreström utanför Växjö samlade under 2020 in över en kvarts miljon begagnade it-enheter och hela 98% av den återlämnade utrustningen fick ett nytt liv genom återanvändning. För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet som bidrar till en cirkulär ekonomi flyttar nu bolaget till en ny, toppmodern anläggning belägen i Norremarks handelsområde i Växjö. 

 

Rekonditioneringsanläggningen, som väntas skapa cirka 35 nya arbetstillfällen i kommunen, renoveras i skrivande stund och projektet väntas bli klart senare i höst. Utöver att skapa nya jobb väntas den 3420 m² stora produktionsytan göra det möjligt för 3stepIT att utöka den totala rekonditioneringskapaciteten till 700 000 it-enheter per år.

 

- Kombinationen av vårt Joint Venture-avtal med BNP Paribas som innebär fler affärer och företagens växande intresse för miljömässig hantering av uttjänt it-utrustning fick oss att vända blicken mot Växjö Kommun eftersom de, precis som vi, jobbar för att främja den cirkulära ekonomin och göra den till ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Vår erfarenhet av att rekonditionera it-utrustning på ett hållbart och säkert sätt sträcker sig långt tillbaka i tiden. Nu går vi in i en ny spännande fas med målsättningen att bli förstahandsvalet vad gäller livscykelhantering av it-produkter inte bara i Sverige, utan även i Europa, säger Jonas Rosqvist, ansvarig för återanvändning och vidareförsäljning av begagnad it på 3stepIT.

 

Om 3stepIT 

3stepIT är leverantör av IT-livscykelhantering med målsättningen att minska e-avfall och globala utsläpp genom att hjälpa företag att konsumera teknik mer hållbart. 3StepIT erbjuder en kostnadseffektiv, bekväm och miljövänlig end-to-end-metod för förvärv, hantering och utbyte av IT-enheter.  

 

Företaget, som hanterar över 2.2 miljoner IT-enheter för sina kunder världen över, spelar en aktiv roll i den cirkulära ekonomin genom att samla in och rusta upp färdiganvända IT-enheter för återbruk. Genom att minst fördubbla livscykeln för en dator eller mobil skapas betydande miljövinster eftersom materiella resurser bibehålls i cirkulation och produkten får tjäna flera användare under dess livstid.  

 

Med huvudkontor i Helsingfors, Finland, har 3stepIT över 400 anställda och driver hanteringscenter för gammal och färdiganvänd IT-utrustning i Finland, Sverige, Norge och Singapore. Nyligen undertecknade bolaget ett strategiskt partnerskap med BNP Paribas för att utöka sin hållbara IT-lösning över hela Europa i länder som Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Belgien. 

 

Läs mer om vår trestegsmodell för anskaffning, administration och återtag av IT-utrustning.

Har du frågor om vår nya rekonditoneringsanläggning? Kontakta oss här.

Lär dig mer

Relaterade ämnen