Kan automatisering påskynda omställningen till cirkulär IT?

- november 06, 2023

Den frågan lyfter vi i en föreläsning på mässan eFörvaltningsdagarna 7-8 november på Nacka Strand i Stockholm. 

 

I en undersökning genomförd på uppdrag av 3steptIT anger svenska företag och offentliga organisationer att säkerhet, kompetensbrist och klimatpåverkan är de största IT-relaterade utmaningarna.

 

I Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef på 3stepIT och Arild Sundberg, Strateg, Användarnära Tjänster på Västra Götalandsregionen lyfter frågan om en digitaliserad och automatiserad process för cirkulär IT-livscykelhantering skulle underlätta arbetet och påskynda den cirkulära omställningen. De kommer tala om om vad som egentligen krävs för att implementera en automatiserad process där man kan förvänta sig  full kontroll över att IT-utrustning byts ut vid precis rätt tidpunkt, att utrustningen hanteras med ISO-certifierad raderingsteknik, samt att maximal användarnytta säkerställs. De kommer ge exempel och visa på hur Västra Götalandsregionen har implementerat en automatiserad process och vilka positiva effekter som det har genererat i.

 

Ni hittar oss i monter 48!
 

Mer information om vår undersökning IT-berget finns här och mer om mässan finns här 

Lär dig mer

Relaterade ämnen