Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing

- december 14, 2021

Leasing innebär att en verksamhet eller en privatperson hyr en produkt eller utrustning under en viss tid för en fast månadskostnad. “Leasing” är ett låneord från engelskan, men har blivit ett vedertaget uttryck även i Sverige. Företag kan leasa allt från tunga fordon till IT-utrustning och returnerar det vanligtvis efter en angiven tidsperiod. 

 

Fördelar med företagsleasing

Det finns flera fördelar med att leasa istället för att köpa tillgångar. 

  • En verksamhet behöver inte oroa sig över att spendera ett stort belopp när de leasar en tillgång, utan kan fritt använda sin kapital till annat. 
  • Istället för att ligga ute med en stor summa pengar, betalas en fast månadskostnad vanligtvis utan någon ränta.
  • Garantier som service, försäkring och reparation förekommer ofta i leasingavtalet.

Nackdelar med företagsleasing

  • Det som leasas måste alltid hållas i gott skick. Små slitage kan bli dyrt i längden.
  • Verksamheten kan bli bunden till ett långtidsavtal som kan vara svårt att säga upp innan avtalet går ut.
  • Ofta finns ingen garanti på att du kan köpa produkten för ett lägre pris efter avtalet.

Operationell Leasing 

När man pratar om företagsleasing så brukar två uttryck dyka upp, operationell leasing och finansiell leasing. Operationell leasing betyder att leasinggivaren fortfarande har äganderätt till produkten denne hyr ut. Leasing och skulder relaterade till leasade tillgångar ingår dock inte i bolagets balansräkning, därför betraktas operationell leasing som finansiering utanför balansräkningen. 

 

Exempel på sådana tillgångar är tunga fordon, datorer, skrivare eller annan IT-utrustning. När det operationella leasingavtalet utgår kan verksamheten antingen köpa tillgången, återlämna den eller förnya avtalet. 

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige. Det går ut på att leasegivaren hyr ut produkten eller varan till leasetagaren under en överenskommen period. I ett finansiellt leasingavtal överförs i stort sett alla risker och fördelar med ägandet av tillgången till leasetagaren. Verksamheten som leasar har då alla rättigheter och befinner sig i ungefär samma situation som om de hade köpt tillgången. Detta betyder att verksamheten måste betala för service, reparation, försäkring och andra kostnader som kan förekomma vid exempelvis anskaffning av it-livscykelhantering. Efter att hyresperioden löper ut övergår ägandet av tillgången till leasetagaren.

Skillnaden mellan finansiell leasing och operationell leasing

Huvudskillnaden mellan de två leasing-formerna är riskfördelningen. Vid ett operationellt leasingavtal förblir riskerna och fördelarna med att äga tillgången hos leasegivaren. I och med ett finansiellt leasingavtal överförs dessa till stor del till leasetagaren. 

 

Den andra skillnaden gäller produktens värde och skick. När produkten eller varan blir sliten så finns risken att den minskar i värde och blir svårsåld. Vid finansiell leasing så är det leasetagaren som kommer att stå för den risken medan vid operationell leasing är det leasegivaren som tar risken. 

 

Den finansiella leasingen går inte att säga upp av någon av parterna. Men i fallet med ett operationellt leasingavtal kan givaren ge över tillgången till en annan leasetagare, så avtalet hålls uppsägningsbart av leasegivaren i ett operationellt avtal. 

Ska du välja operationell eller finansiell leasing?

Valet av leasingavtal beror på dina förutsättningar och behov. Många organisationer väljer operationell leasing när de är ute efter bättre ekonomiska villkor, eller så har de inte så mycket ekonomiskt stöd, och känner att de behöver byta ut sina tillgångar. I ett operationellt leasingavtal har leasetagaren obegränsad tillgång till den leasade produkten, men måste se till att hålla den i gott skick. Leasar man exempelvis en dator så bör man hålla den i gott skick under hela hyresperioden för att sedan kunna potentiellt köpa loss den till ett lägre pris. Är datorn i dåligt skick kan man ändå köpa loss den och återvinna datordelarna

 

Verksamheter väljer oftast finansiell leasing när de vill hitta ett alternativ till direktköp vid köp av en stor mängd utrustning. Fördelen med finansiell leasing är att du som hyresgäst får en mer finansiell fördelning jämfört med att köpa direkt eftersom du kan betala från inkomster som genereras av utrustningen. 

En finansieringspartner som förstår din verksamhet

3stepIT har över 20 års erfarenhet av att finansiera IT-utrustning och sammankoppla dessa med tjänster för ITAM och återtag. På så vis kan vi erbjuda en heltäckande tjänst för livscykelhantering skräddarsydd utifrån era behov samt ökad kontroll med hög säkerhetsnivå. 

 

Kontakta oss och berätta vad du behöver så hjälper vi dig införskaffa en komplett IT-lösning.

Lär dig mer

Relaterade ämnen