Hållbar utveckling är A och O för miljön och ekonomin

- mars 03, 2021

 

Idag är hållbarhet viktigare än någonsin och det gäller på alla plan, vare sig det handlar om hur vi konsumerar, återvinner eller planerar framåt. Att skapa en hållbar utveckling är A och O både för miljön och ekonomin.

 

Informationsteknik, vanligtvis benämnt IT är en central del på de flesta företag. Oavsett om det rör sig om ett större eller mindre bolag så behövs datorer, skrivare, mobiltelefoner och skärmar. Vi behöver alla IT och är beroende av en fungerande sådan. Men framställning av ny teknik har en enorm påverkan på miljön och världen vi lever i och den används i viss utsträckning fortfarande som en köp-och-slit produkt. Detta behandlingssätt är raka motsatsen till den hållbara utveckling som vi på 3stepIT strävar efter att skapa samt bibehålla.

 

Så vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling är en önskad samhällsutveckling, hur vi vill att samhället ska utvecklas framåt och här kommer såklart hållbarhet överlag in. Talar vi om IT så är ett exempel på en hållbar utveckling inom IT, att man istället för att slänga sin förbrukade hårdvara återanvänder eller återvinner den på ett miljöriktigt sätt. Genom att återanvända IT-produkter får exempelvis en dator betydligt längre livslängd och många företag kan tjäna pengar på att sälja sina begagnade IT utrustning till ett bra pris. 

 

Denna process bidrar till en mer hållbar utveckling och skapar bättre förutsättningar - både lokalt och globalt - för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp och tanken är att det ska bli så lite avfall som möjligt. Det kan uppnås genom att man tar tillvara på det som redan finns genom återanvändning och materialåtervinning. Cirkulär ekonomi är egentligen motsatsen till slit-och-släng-samhället och regeringen beslutade under 2020 om en nationell strategi för cirkulär ekonomi för att skapa ett hållbart och koldioxidsnålt samhälle.

 

Även om den cirkulära omställningen tagit fart i vårt avlånga land saknas en gemensam förståelse för hur man gör sig av med teknik på ett miljöriktigt sätt. I vår nyligen publicerade rapport The State of Business IT 2020, som beskriver IT-marknadens utmaningar och möjligheter i spåren av covid-19, uppger 1 av 10 IT-beslutsfattare att de skrotar sin IT-utrustning trots att merparten av prylarna skulle kunna återanvändas. För att uppnå en bestående förändring inom det här området krävs gemensamma insatser för att klara de globala målen till 2030.

 

3stepIT har sedan 20 år tillbaka anammat en cirkulär IT-lösning och erbjuder marknadsledande tjänster för återtag av uttjänt IT-utrustning. Våra gedigna processer för rekonditionering av begagnad IT förlänger livet på hundratusentals enheter varje år och hjälper våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål. Vi känner väl till de utmaningar som företagen står inför vad gäller IT och hållbarhet och har utformat vår säkerhetsmedvetna återtagstjänst REstepIT med dessa i åtanke. 

 

Önskar du få hjälp med att fasa ut er överflödiga IT-utrustning och sälja prylarna vidare så de kan komma till nytta igen hos en ny användare? Kontakta oss så återkommer vi med en kostnadsfri offert. 

 

Då intresset för cirkulär ekonomi växer har vi samlat all tänkbar information om ämnet på denna sida som även erbjuder tips och råd om hur verksamheter som din kan bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen