REstepIT - vi köper och säljer begagnad IT

 

Paragraphs

Utnyttja värdet innan det sjunker

Du har förmodligen IT-utrustning i form av datorer, skärmar, laptops och smartphones som är gammal eller omodern och som inte längre används. Att göra sig av med sin begagnade IT-utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt ser företag ofta som en dyr kostnad. För varje dag som går kommer din gamla utrustning att tappa värde. Vilket i slutändan betyder att företaget förlorar pengar. Ta saken i egna händer och sälj den vidare till oss så gör du samtidigt miljön en stor tjänst. Vi tar emot utrustning från hela Sverige. 

Ta reda på vad din begagnade IT är värd

Har ni datorer, mobiler eller annan typ av IT-utrustning som inte längre används som ni vet eller tror fortfarande har ett ekonomiskt värde? Eller behöver ni hjälp med att radera känslig information på era hårddiskar? Tveka då inte på att kontakta oss. Våra värderingsexperter svarar snabbt och erbjuder alltid en kostnadsfri offert för din IT-utrustning. Vänligen observera att vi endast vänder oss till företag eller organisationer. 

Kontakta oss

Det finns tre olika sätt att göra sig av med sin begagnade IT:

ikon-lagring

Du kan lagra din utrustning på obestämd tid och ignorera viktiga säkerhets- och miljöaspekter

ikon-sopberg

Du kan kontakta ett återvinningsföretag som skrotar utrustningen men riskerar då att data läcker

Eller så säljer du utrustningen till oss. Vi tar hand om raderingen av all känslig data och ser till att den kommer till återanvändning

Återanvändning börjar med insamling

3stepIT återtar närmare 500 000 enheter per år av våra kunder varav 98% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. De flesta IT-produkter som vi omhändertar är tre till fyra år gamla. Genom rekonditionering och dataradering kan vi i regel fördubbla deras livslängd, det vill säga med ytterligare tre till fyra år. Datorerna kan därmed återanvändas av privatpersoner, företag eller organisationer med lägre krav på funktionalitet och prestanda. Produkter som vi bedömer inte ska återanvändas (pga dåligt skick eller av miljöskäl) skickas direkt till materialåtervinning.

Återanvändning skapar miljövinster

Merparten av den IT-utrustning som företag och myndigheter fasar ut efter några års användning skrotas idag. Trots att den skulle kunna användas i ytterligare många år. Så småningom ska alla IT-produkter skrotas då även råvaror och material bör omhändertas eller återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Men att göra det i förtid medför ett stort resursslöseri och en onödig miljöpåverkan. Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid. 

Hållbar hantering genom hela livscykeln 

På 3stepIT arbetar vi med vidareförsäljning och återvinning av IT-utrustning inom vårt initiativ för hållbar hantering som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall motverkas. Initiativet innebär: 

  • Att 3stepIT säljer utrustning till enbart kontrakterade återförsäljare. Kontrakterade återförsäljare certifieras genom 3stepIT:s Customer Verification Program. Detta säkerställer att utrustningen hanteras korrekt och enligt våra riktlinjer. 

  • Att 3stepIT följer europeisk och svensk lag- stiftning och förordningar vad gäller hanteringen av elektronikavfall.

  • Att 3stepIT har ISO godkännande inom: Kvalitet 9001, Miljö 14001, Informationssäkerhet 27001 

3stepIT är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (säkerhet).

 

Vi säkerställer att IT-utrustningen hanteras
på ett hållbart sätt genom hela kedjan:

Vill du förnya din befintliga hårdvaruplattform?
Eller vill du sälja din nuvarande utrustning som du använder och istället hyra den och dra nytta av våra livscykeltjänster?

Läs mer 

Sälj era gamla IT-produkter till 3stepIT - enkelt, säkert och hållbart

Kontakta oss