Vi köper och säljer begagnad IT-utrustning

 

Paragraphs

Utnyttja värdet av begagnad IT

Du har förmodligen IT-utrustning i form av datorer, skärmar, laptops och smartphones som är gammal eller omodern och som inte längre används. Att göra sig av med sin begagnade IT-utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt ser företag ofta som en dyr kostnad. För varje dag som går kommer din gamla utrustning att tappa värde. Vilket i slutändan betyder att företaget förlorar pengar. Ta saken i egna händer och sälj den vidare till oss så gör du samtidigt miljön en stor tjänst.

Förbättra hållbarheten i företaget

Hållbarhet är en växande angelägenhet för företag och organisationer. Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Vi ger din begagande IT-utrustning ett nytt liv

3 Step IT återtar närmare 500 000 enheter per år av våra kunder varav 97% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. De flesta IT-produkter som vi omhändertar är tre till fyra år gamla. Genom rekonditionering och dataradering kan vi i regel fördubbla deras livslängd, det vill säga med ytterligare tre till fyra år. Datorerna kan därmed återanvändas av privatpersoner, företag eller organisationer med lägre krav på funktionalitet och prestanda. Produkter som vi bedömer inte ska återanvändas (pga dåligt skick eller av miljöskäl) skickas direkt till materialåtervinning.

3 Step IT

Låt oss återanvända din begagnade IT

Har du gammal it-utrustning (laptops, smartphones, skärmar) som du vill bli av med? Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss. Vänligen observera att vi endast vänder oss till företag eller organisationer.

 

3 Step IT

Det finns tre olika sätt att göra sig av med sin begagnade IT:

Du kan lagra din utrustning på obestämd tid och ignorera viktiga säkerhets- och miljöaspekter

Du kan kontakta ett återvinningsföretag som skrotar utrustningen men riskerar då att data läcker

Eller så säljer du utrustningen till oss. Vi tar hand om raderingen av all känslig data och ser till att den kommer till återanvändning

Certifierad hantering enligt ISO (9001 - Kvalité, 14001 - Miljö, 27001 - Säkerhet)

Vi ser till att din utrustning hanteras säkert genom hela processen, från upphämtning till vidareförsäljning. Hela 97 procent av utrustning vi tar tillbaka får ett nytt liv, resterande 3 procent går till materialåtervinning. Vår hållbara servicemodell erbjuder en säker och hållbar hantering av gamla mobiler och datorer. Ladda ner vårt faktablad och få värdefulla insikter om hur du kan tjäna pengar på den utrustning som inte längre används inom företaget. 

3 Step IT

Vår värld förändras. Vi står inför den största revolutionen sen den industriella för 250 år sedan.

3 Step IT:s tjänster kombinerar återtag och underhåll och ger våra kunder största möjliga värde på både kort och lång sikt.

 

Vi säkerställer att IT-utrustningen hanteras
på ett hållbart sätt genom hela kedjan:

Vill du förnya din befintliga hårdvaruplattform?
Eller vill du sälja din nuvarande utrustning som du använder och istället hyra den och dra nytta av våra livscykeltjänster?

Läs mer 

3 Step IT

Återanvändning skapar miljövinster 

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid. 

Begagnad IT skrotas för tidigt trots att livslängden kan förlängas 

Merparten av den IT-utrustning som företag och myndigheter fasar ut efter några års användning skrotas idag. Trots att den skulle kunna användas i ytterligare många år. Så småningom ska alla IT-produkter skrotas då även råvaror och material bör omhändertas eller återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Men att göra det i förtid medför ett stort resursslöseri och en onödig miljöpåverkan. 

Utnyttja värdet av din uttjänta IT-utrustning och sälj den vidare till oss, hör av dig redan idag.

Kontakta oss

Hållbar hantering genom hela livscykeln 

På 3 Step IT arbetar vi med vidareförsäljning och återvinning av IT-utrustning inom vårt initiativ för hållbar hantering som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall motverkas. Initiativet innebär: 

  • Att 3 Step IT säljer utrustning till enbart kontrakterade återförsäljare. Kontrakterade återförsäljare certifieras genom 3 Step IT:s Customer Verification Program. Detta säkerställer att utrustningen hanteras korrekt och enligt våra riktlinjer. 
  • Att 3 Step IT följer europeisk och svensk lag- stiftning och förordningar vad gäller hanteringen av elektronikavfall.
  • Att 3 Step IT har ISO godkännande inom: Kvalitet 9001, Miljö 14001, Informationssäkerhet 27001 

Hållbar IT och återanvändning i vårt DNA ända sedan bolaget bildades 1997

På 3 Step IT är vi övertygade om att cirkulär livscykelhantering för IT är nästa stora innovation. Cirkulär ekonomi erbjuder flera lösningar för att vi ska kunna fortsätta använda jordens råvaror. Den cirkulära modellen fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återanvändning. I ett försök att höja kunskapsnivån erbjuder vi nu en gratis nedladdning av vårt whitepaper om cirkulär ekonomi.

 

3 Step IT

"Dagens apparater är morgondagens resurser till gårdagens materialkostnader"

Walter R. Stahel - Founder-director at the Product-Life Institute, Geneva