Återanvändning av smarta telefoner - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

Title

Återanvändning av smarta telefoner - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla smarta telefoner återvinns, en skrämmande låg siffra med tanke på den påverkan som tillverkning och inköp av nya telefoner har. Dessutom framkommer det i rapporten att producera en ny smart telefon innebär användning av lika mycket energi som att äga och ladda en telefon i tio år.

Smarta telefoner stod för 1 procent av det totala koldioxidavtrycket år 2007, den siffran har idag växt sig tre gånger så stor och väntas fortsätta att öka till över 14 procent år 2040. För att lösa det växande problemet och vända trenden är återvinning och framför allt återanvändning av enheter ett måste. Statistiken visar att det finns enorma fördelar att vinna på att förlänga livslängden på mobiltelefoner, datorer och annan utrustning ytterligare några år. För precis som att det är mer miljövänligt att köpa en begagnad bensindriven bil än en ny hybrid eller elbil, är det mer hållbart att återanvända “gammal” IT-utrustning.

Läs mer om Cirkulär ekonomi:

 

Som företag är det viktigt att ta sitt ansvar och agera förebild. Genom att se över sina egna IT-resurser och etablera ett hållbart tänk bland sina medarbetare kan företag göra ordentlig skillnad. Det kan vi på 3stepIT både hjälpa till med och bevisa. Med över tjugo års erfarenhet inom cirkulär livscykelhantering av IT och mobiltelefoner vet vi vad vi pratar om och vi vågar till och med kalla oss experter. Varje år hanteras 50 000 mobila enheter i vårt logistikcenter i Klavreström, en siffra som kommer öka till 80 000 under 2018, vilket betyder steg i rätt riktning.

Återvinningsprocessen minimerar belastningen på miljön samtidigt som den skapar bättre ekonomiska förutsättningar för våra kunder genom försäljningen av deras begagnade utrustning. Återvunnen utrustning erbjuds till ett kundsegment både nationellt och internationellt som ser vinster både för miljön och ekonomin genom att köpa begagnad elektronik.

Grön IT handlar inte bara om vilken ny utrustning ni köper, det handlar lika mycket om vad ni gör med er gamla. Arbetet med hållbar livscykelhantering och cirkulär ekonomi är långsiktigt men det finns 3 steg att ta redan idag:

ansvar

Ta personligt ansvar för de enheter du använder samt etablera en medvetenhet bland dina medarbetare kring återanvändning. Nuvarande “slit och släng”-beteende måste förändras. Varje person är ansvarig för sina enheter och måste förstå att de i framtiden ska återanvändas. Högre krav måste ställas på att ta hand om och skydda utrustning, genom exempelvis skärm- och stötskydd och andra åtgärder för att förlänga deras livslängd.

kontroll

Skapa kontroll över era enheter och vem som använder vad. En bättre kontroll över er IT gör det lättare att räkna ut de ekonomiska kostnaderna samt följa livscykeln för era enheter

strategi

Sätt en tydlig strategi i syfte att hitta en standard för er IT-park. Det ska inte vara “teknik för teknikens skull” utan tekniken ska anpassas efter användaren, hålla de produktiva och underlätta deras arbete.

3stepIT:s verksamhet kretsar kring effektiv, säker och miljömässig återanvändning av elektronik. Processen för vår hantering är enkel: Vi hämtar era begagnade och uttjänta mobiltelefoner, datorer, surfplattor och skrivare och placerar dem i säkerhetsskåp. Därefter kör vi alla enheter till det säkerhetsklassade logistikcentret i Klavreström. På plats raderas och testas alla enheter och fungerande utrustningen säljs vidare till kvalitetssäkrade återförsäljare i exempelvis Polen och resterande återvinns. Efteråt får ni en ekonomirapport och ett raderingscertifikat på de enheterna som hanterats.

AddToAny