Det är dags att omfamna den cirkulära ekonomin

- mars 05, 2019

Den vanligaste trenden de senaste 150 åren är att industriell tillverkning och konsumtion är linjär. Produkter masstillverkas av råmaterial för att säljas, användas och till sist hamna på deponi. Den linjära modellen lovar ingenting inför framtiden utan riskerar att förbruka många av våra råmaterial. När det gäller den cirkulära ekonomin så behöver vi omfamna nya vanor. Vi måste frigöra våra gamla, slösaktiga sätt att producera och konsumera och värna om våra resurser.

Den cirkulära ekonomin utlovar många fördelar och vinster, från minskade utsläpp till skapandet av nya företag och jobb. Den svenska marknaden blomstrar av innovativa start-ups som erbjuder hållbara lösningar åt både privatpersoner och företag. Finlands innovationsfond Sitra bedömer att övergången till en mer cirkulär ekonomi skulle kunna halvera EU: s industriutsläpp år 2050.

 

En annan studie från McKinsey och Ellen MacArthur Foundation fann att den cirkulära ekonomin skulle kunna öka Europas resursproduktivitet med 3% per 2030, vilket innebär direkta kostnadsbesparingar på 600 miljarder euro per år och ytterligare 1,8 miljarder euro i andra ekonomiska fördelar. Med tanke på de potentiella fördelarna är det inte konstigt att World Economic Forum kallar den cirkulära ekonomin ett trillion-dollar-tillfälle.

 

Vi vet att det är lättare att ta sig an ett mål genom att bryta ner det i små delmål. Därför är det ingen överraskning att länder som Finland och Frankrike, och större städer som London, har skapat sin egen färdplan för cirkulär ekonomi. De har gett konkreta rekommendationer till olika aktörer och branscher som de hoppas kommer att driva investeringar och politik och därmed gynna långsiktig innovation för den cirkulära ekonomin.

 

Företag i en cirkulär ekonomi

Även om dessa planer utan tvekan är viktiga steg för att sluta cirkeln, kan politiken bara gå så långt. För att få den cirkulära ekonomin i rullning spelar företagen den viktigaste rollen. De måste anpassa sig till reglerna för den nya ekonomin, skapa produkter och tjänster som effektivt utformar avfall. Genom att designa med produktens hela livscykel i åtanke kan vi börja övergå från vår linjära logik till en cirkulär.

Om individuella vanor tar månader att forma, är det inte lätt att flytta hela vårt perspektiv från linjär till cirkulär. Men vetenskapen säger oss att bakslag inte spelar någon roll – det viktigaste är helt enkelt att komma igång. 

 

Läs mer om cirkulär ekonomi på denna sida och ta del av tips och råd om hur du och din verksamhet kan bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

 

Läs även: Återanvändning av smarta telefoner - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

Lär dig mer

Relaterade ämnen