Framtiden för IT-hantering, TCO och cirkulär ekonomi

- september 17, 2018

Debatten kring cirkulär ekonomi som nästa steg i den finansiella evolutionen har länge varit ett surr i bakgrunden. De senaste åren har begreppet och fenomenet vuxit sig starkare och fått en mer framträdande roll. Under 2017 lade regeringen fram resultaten av en utredning som förespråkade cirkulär ekonomi och därigenom mindre avfall. Ett av förslagen var samverka nationellt och inrätta en delegation för cirkulär ekonomi. Begreppet cirkulär ekonomi innebär ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. En smartare lösning där resurssnåla och giftfria företag kan få konkurrensfördelar.

 

Vi har pratat med 3stepIT's Head of Sales, Robert Åholm, som ger sin syn på cirkulär ekonomi, TCO och hur utvecklingen för IT-hantering ser ut.

 

-  Begreppet TCO (Total Cost of Ownership) har alltid funnits där men allt fler inser vikten av att åldern på utrustningen påverkar den totala kostnaden. Svenska företag blir helt enkelt mer medvetna om fördelaktiga ekonomiska modeller.

 

Att ställa om till ett cirkulärt IT-tänk ger mycket att hämta. Förutom den ökade hållbarheten kan företagen räkna med flera ekonomiska och organisatoriska fördelar.  

 

-  Företag som anammar ett cirkulärt IT-tänk upplever stora fördelar i att ha en hårdvaruplattform som alltid är uppdaterad och fungerar. Det blir enkelt att se när utrustning behöver bytas ut. Det ger också en tydlighet, inte minst i mobilfrågan, där de flesta svenska företag saknar en strategi för hur de ska hantera det. Vinningen för den centrala organisationen blir stor när man inte längre behöver diskutera behovet av ny mobil bara för att det kommit ut en ny modell.

 

Läs mer om cirkulär ekonomi:

 

Vänder man på myntet ser man att flera organisationer håller kvar i gamla strukturer och har svårare att bryta invanda rutiner.

 

-  Det beror i stort på att utrustningen eller hårdvaran håller, rent tekniskt. Men det medföljer stora dolda kostnader på utrustning med något år på nacken som är svåra att upptäcka. Tillexempel om en dator börjar krångla behöver man involvera IT-avdelningen och då blir det merarbete samtidigt som medarbetaren tappar produktivitet utan sin utrustning. På så sätt kan kostnaderna öka. Sitter man centralt på en IT-avdelning ser man inte hur det påverkar övriga organisationen. Problemet blir företag som säger ”det stämmer säkert, men inte hos oss”. Många överskattar uniciteten i sin IT-hantering.

 

En undersökning från Norstat på uppdrag av Ekokem 2017, visar att 90 procent av de tillfrågade är positiva till ett ökat kretslopptänk. Den visar även att 81 procent tror att en cirkulär ekonomi skulle göra dem bättre rustade för framtiden. Enligt undersökningen är svenska företag är positiva till en cirkulär ekonomi men saknar i dag kunskap om aktörer som kan hjälpa till att stötta den processen.

 

-  3stepIT beskrivs ibland som doldisen i IT-branschen. För de som är verksamma i branschen är vi kända men möjligen inte på svenska hållbarhetsavdelningar, ännu.

 

Maj närmar sig, och med det EU:s nya dataskyddsregler, allmänt kända som GDPR. Många företag har koll på att en ökad medvetenhet och kontroll av konsumentdata behövs. Men få är helt insatta i vad som krävs exakt. Ser man till IT-hantering är det likadant.

 

-  Vi adresserar många frågor i GDPR i och med att vi håller koll på var data finns lagrad någonstans. Tack vare vårt välutvecklade Asset Management System svarar man mot de utmaningar som finns. För den oinvigde kan det finnas en rädsla att någon annan äger utrustningen, men när någon annan äger utrustningen bockar de av GDPR-utmaningen åt en.

 

Behöver din verksamhet hjälp med att implementera en mer cirkulär IT-modell för anskaffning, administration och utbyte av IT-utrustning? Tveka då inte att kontakta Robert Åholm som enkelt nås på robert.aholm@3stepit.com

Lär dig mer

Relaterade ämnen