IT-LIVSCYKELHANTERINGEN FÅR

BUDGETEN UNDER KONTROLL OCH SÄKERSTÄLLER ATT IT-UTRUSTNINGEN BYTS SOM PLANERAT

För att få ut det mesta möjliga av företagets IT-utrustning är det grundläggande att veta vad som finns, var utrustningen finns och vilka som använder dem.

Vi kan hjälpa dig att upprätthålla en uppdaterad databas över IT-utrustningen. Databasen uppdateras i takt med att utrustningen förnyas och kräver minimal administration. Att ha kontroll över ett stort antal datorer och smartphones på flera olika platser behöver inte längre vara en utmaning.

Med vår unika lösning är det lätt att följa upp och hantera tusentals IT-utrustningar på kontor, hemmakontor , fabriker och i fordon – oavsett var eller vad de är. Se hur våra tjänster tillämpas på till exempel datorer, smartphones och servrar.

Vår IT-livscykelhantering hjälper dagligen 11 000 Cargotec-anställda i 160 länder:

DET HANDLAR OM RÄTT VERKTYG – OCH

OM ATT GÖRA RÄTT SAKER VID RÄTT TIDPUNKT

Additional content

Cirka 80 % av IT-utrustningens Total Cost of Ownership (TCO) uppstår vid användning, support och hantering. Dessa kostnader påverkas kraftigt av utrustningens ålder. En väl genomtänkt process för utbyten ger kostnadsbesparingar och effektivitet i arbetet. Grunden för en välgenomtänkt utbytesprocess är effektiv livscykelhantering.

Utvecklingen av våra flexibla on-line verktyg har gjorts i samverkan med våra kunder. Du kan därför dra nytta av:

  • Ett centraliserat utrustningsregister.
  • En översiktlig vy över alla dina IT-utrustningar.
  • Möjlighet att spåra användning, placering och status för all utrustning.
  • Effektiva verktyg för kostnadsfördelning, budgetering och finansiella rapporter.
  • Uppföljning av utrustning under hela livscykeln.
  • Påminnelser om utbyten.
  • Möjlighet att integrera med andra verktyg och programvaror.

Vill du veta mer? Kontakta vår säljavdelning idag!

Våra asset management verktyg hjälper dig att ha koll på hyrd utrustning. De gör hanteringen av IT-utrustningen enklare och mindre tidskrävande. Verktygen förser dig också med den information du behöver för besluta om när hyresavtalen ska upphöra och utbyte ske.

Bäst resultat får du genom att kombinera:

Beställ demo

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription