DATASÄKERHET 
MER ÄN BARA DATA

Additional content

Våra mobiler och datorer innehåller mer information än någonsin. Vad skulle hända om all denna information hamnade i fel händer?

Stora risker med bristande datasäkerhet. 

Ett grundläggande och relativt enkelt sätt att undvika onödiga risker och problem är cirkulär livscykelhantering av IT-utrustningen. Konsekvenserna kan annars bli kostsamma. Cyber-brottslighet har till exempel lett till globala förluster på över 327 miljarder euro. Det ger en genomsnittskostnad på cirka 385 000 euro per databrott. EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) innebär även att det finns en risk att bli bötfälld för felaktig datahantering. 

3 Step IT

Det är stor skillnad på att radera och ta bort data 

När en livscykel för en klient slutar och nästa börjar, är det viktigt att bibehålla kontrollen över informationen på dina förbrukade enheter för att på så sätt minimera riskerna att de hamnar i fel händer.

Utnyttja värdet av begagnad it
- sälj den vidare till oss

Uppdatera dina klienter och radera data regelbundet.

ISO certifierade processer

Varje raderad enhet tilldelas ett raderingscertifikat

Se hur våra kunder bidrar till en cirkulär ekonomi genom att låta oss ta hand om deras begagnade IT:

Reference Summary

3 Step IT

Egedal

3 Step IT

Fira Group

3 Step IT

GlobalConnect

3 Step IT

IDA

3 Step IT

Wedlake Bell