Datasäkerhet - En viktig del inom cirkulär ekonomi

Förbättra IT-säkerheten med hjälp av en livscykelhantering

Additional content

Det är ingen hemlighet att det finns stora risker med bristande datasäkerhet bland företag och organisationer. Men med risker kommer också möjligheter och med en smidig process för hur data ska hanteras kan det mesta ske på ett säkert sätt.

Ett grundläggande och relativt enkelt sätt att undvika onödiga risker och problem är cirkulär livscykelhantering av IT-utrustningen. Konsekvenserna kan annars bli kostsamma. Cyber-brottslighet har till exempel lett till globala förluster på över 327 miljarder euro. Det ger en genomsnittskostnad på cirka 385 000 euro per databrott. EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) innebär även att det finns en risk att bli bötfälld för felaktig datahantering.

Den svåraste delen att kontrollera då det gäller datahantering är den mänskliga faktorn, då det ofta är oaktsamhet eller brister i rutiner som är orsaken till att utrustning stjäls, lämnas kvar på platser eller förloras på annat sätt. Utöver den mänskliga faktorn är riskerna också stora då personal börjar eller slutar en anställning, när data ska flyttas från en plats till en annan eller då datorutrustning byts ut.

Stor skillnad på att radera och ta bort

Det tycks finnas en allmän missuppfattning om att ta bort är detsamma som att radera. I själva verket innebär dataradering en process med avsiktlig, permanent och slutgiltig radering av data som finns lagrad på en enhet och som gör den omöjlig att återställa. Data som bara tagits bort går ofta att återställa, men det går inte med data som raderats.

Enligt en undersökning från Blancco Technology Group innehåller 78 procent av begagnade och restaurerade hårddiskar fortfarande personlig eller konfidentiell information - trots att de anses vara rensade på information.

Det finns i dag tre sätt att radera och omöjliggöra restaurering av data:

1. Genom fysisk förstöring av enheten som datan finns på.

2. Radering av data genom att skriva över data med tomt utrymme, så att ingen ursprunglig information finns kvar på enheten.

3. Kryptografisk radering genom att radera krypteringsnyckeln för en självkrypterande enhet. Medan data kvarstår på själva lagringsenheten är den oanvändbar utan nyckeln.

Mer tid över till verksamheten

Processen för säker dataradering och hantering av IT-utrustning utgör en av delarna i inom effektiv utrustningshantering som 3stepIT kan hjälpa till med. Denna process ger er ett verktyg för hantering av era enheter, från planerad installation till avveckling och utbyte. Vi kan också kontinuerligt kontrollera ert nätverk av utrustning, vilket ger ert IT-team mer tid över att fokusera på verksamheten.

Att tänka och arbeta i termer av en cirkulär IT-livscykel kan kännas överväldigande till en början. Därför är det viktigt att implementera regelrätta processer från start till slut och det är här 3stepIT kommer in. Vi är med och underlättar under hela processen och ser till att IT-utrustning och datasäkerhet inte är något ni lägger mer än nödvändig energi på.

Läs mer om Datasäkerhet

3 Step IT

När en livscykel för en klient slutar och nästa börjar, är det viktigt att bibehålla kontrollen över informationen på dina förbrukade enheter för att på så sätt minimera riskerna att de hamnar i fel händer.

ikon-dator

Utnyttja värdet av begagnad it
- sälj den vidare till oss

ikon-hållbar-teknik

Uppdatera dina klienter och radera data regelbundet

ikon-pris

ISO certifierade processer

ikon-kontrakt

Varje raderad enhet tilldelas ett raderingscertifikat

Se hur våra kunder bidrar till en cirkulär ekonomi genom att låta oss ta hand om deras begagnade IT:

Reference Summary

3 Step IT

Alma Media

3 Step IT

City of Kerava