En professionell hantering av IT-utrustningens livscykel bidrar till konsekvent efterlevnad av GDPR

 

Title

En professionell hantering av IT-utrustningens livscykel bidrar till konsekvent efterlevnad av GDPR

En professionell hantering av IT-utrustningens livscykel bidrar till konsekvent efterlevnad av GDPR

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft nästa år. Det innebär även strängare dataskyddskrav för många organisationer. Organisationer inom både den privata och den offentliga sektorn kommer att behöva tillämpa ännu mer noggranna metoder för att skydda de personuppgifter som de behandlar. 

En del av ansvaret är att hantera livscykeln för din IT-utrustning

GDPR förordningen sammanställdes med fokus på användarrättigheter (vem har tillgång till vilket system ), lagring av data (persondata) och tillämpning av säker programvara (anti virus, datakryptering). Men GDPR styr även processer, hårdvara och operativa aspekter när det gäller dataskydd. En av huvudprocesserna är hantering av IT-utrustningens livscykel. Den är en väsentlig bit i GDPR pusslet och är lika viktig som alla andra steg när det gäller att förbereda sig inför den nya förordningen. Det är mycket viktigt att man vet vilken IT-utrustning som används, var den finns och hur den skyddas. Utan denna information har man inte den kontroll som GDPR regelverket kräver.

5 saker som du bör tänka på när du förbereder dig på GDPR förordningen

Det finns många heta områden när det gäller GDPR efterlevnad. Vid hantering av livscykeln för IT-utrustning bör man till exempel tänka på följande faktorer:

 1. Organisationerna måste kunna visa var deras uppgifter sparas, var deras IT-utrustning finns och vem som har tillgång till den. Det måste alltid finnas ett aktuellt register.

2. Rapporteringen måste täcka hela livscykeln, från inköp till dess att utrustningen byts ut. En obruten verifieringskedja är en del av ansvaret.

3. GDPR efterlevnad bör inte vara en enskild åtgärd, utan en del av en permanent process

4. Alla organisationer måste anlita pålitliga partners för hantering av data.

5. För komplett efterlevnad måste organisationen dessutom installera lämplig säkerhetsprogramvara för att skydda mot bl a virusangrepp. Problem vid användning av programvaran måste rapporteras och kunna spåras.

Vill du veta på vilket sätt våra lösningar kan bidra till GDPR-efterlevnad inom din organisation? Anmäl dig till webinariet >>

3 Step IT som partner

Med hjälp av 3 Step IT:s lösningar och tjänster kan du få kontroll över organisationens IT-utrustning och dess livscykel från inköp till utbyte.  På så sätt minskar risken för att utrustning försvinner eller hamnar i fel händer även efter det att IT-utrustningen avvecklats. Den obrutna verifieringskedjan för utrustningen innebär att du kan bekräfta och rapportera att alla uppgifter raderats efter att den återlämnats. 3 Step IT har funnits i tjugo år och har specialiserat sig på hantering av livscykeln för IT-utrustning. Våra lösningar och tjänster underlättar våra kunders GDPR efterlevnad, både nu och i framtiden.

Mia Tenni
Offering Manager

Read more on GDPR and download our fact sheet by filling in the form below:

Paragraphs

AddToAny

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription