UTNYTTJA VÄRDET AV BEGAGNAD IT

VI KÖPER OCH SÄLJER BEGAGNAD IT

Vi ger dina begagnade datorer och mobiler ett nytt jobb

Du har förmodligen IT-utrustning i form av datorer, skärmar, laptops och smartphones som är gammal - som inte längre används. Att bli av med sin begagnade IT-utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt ser företag ofta som en dyr kostnad. För varje dag som går kommer din gamla utrustning att tappa värde. Vilket i slutändan betyder att företaget förlorar pengar. Ta saken i egna händer och sälj den vidare till oss så gör du samtidigt miljön en stor tjänst. Har du begagnad IT-utrustning som du vill bli av med? Fyll i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig och berättar hur det går till. 

Läs också: Tre vanliga (dumma) anledningar till varför företag lägger fungerande datorer på hög i källarförrådet

Förbättra hållbarheten i företaget

Hållbarhet är en växande angelägenhet för företag och organisationer. Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Säker dataradering med Blancco

100% säker dataradering med Blancco 

Det man inte tar hänsyn till är att datorer och smartphones innehåller känslig företagsinformation som du inte vill ska hamna i fel händer. Att lämna ifrån sig företagets begagnade IT-utrustning (datorer, laptops, smartphones etc) ska inte göras hur som helst. Vi vidtar alla typer av säkerhetsåtgärder för att våra kunder ska vara helt säkra på att deras begagnade IT-utrustning tas om hand på bästa sätt. För det första använder vi oss av en transportfirma som är specialiserade på IT-transporter. När de hämtar utrustningen så har de med sig ett säkerhetsskåp som låses med hänglås och även kan plomberas innan frakt. På plats i vår fabrik i Klavreström, som både är säkerhetsklassad och kameraövervakad, så säkerhetsraderas all utrustning med programvaran Blancco som även används av det svenska försvaret och polisen. Varje enhet tilldelas sedan ett raderingsintyg som sparas i våra system i all tid framöver.

Läs också: I småländska Klavreström får datorer och mobiler nytt liv 

Vi ger din begagnade IT-utrustning ett nytt liv 

Vi på 3 Step IT återtar ca 420 000 datorer per år varav 98% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. De flesta IT-produkter som vi omhändertar är tre till fyra år gamla. Genom rekonditionering och dataradering kan vi i regel fördubbla deras livslängd, det vill säga med ytterligare tre till fyra år. Datorerna kan därmed återanvändas av privatpersoner, företag eller organisationer med lägre krav på funktionalitet och prestanda. Produkter som vi bedömer inte ska återanvändas (pga dåligt skick eller av miljöskäl) skickas direkt till materialåtervinning. 

Återanvändning skapar miljövinster - cirkulär IT

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid.

Begagnad IT skrotas för tidigt trots att livslängden kan förlängas

Merparten av den IT-utrustning som företag och myndigheter fasar ut efter några års användning skrotas idag. Trots att den skulle kunna användas i ytterligare många år. Så småningom ska alla IT-produkter skrotas då även råvaror och material bör omhändertas eller återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Men att göra det i förtid medför ett stort resursslöseri och en onödig miljöpåverkan. 

Hållbar hantering genom hela livscykeln

På 3 Step IT arbetar vi med vidareförsäljning och återvinning av IT-utrustning inom vårt initiativ för hållbar hantering som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall motverkas. Initiativet innebär:

  • Att 3 Step IT säljer utrustning till enbart kontrakterade återförsäljare. Kontrakterade återförsäljare certifieras genom 3 Step IT:s Customer Verification Program. Detta säkerställer att utrustningen hanteras korrekt och enligt våra riktlinjer.
  • Att 3 Step IT följer europeisk och svensk lag- stiftning och förordningar vad gäller hanteringen av elektronikavfall.
  • Att 3 Step IT har ISO godkännande inom: Kvalitet 9001, Miljö 14001, Informationssäkerhet 27001

Hållbar IT och återanvändning i vårt DNA ända sedan bolaget bildades 1997

På 3 Step IT är vi övertygade om att cirkulär livscykelhantering för IT är nästa stora innovation. Cirkulär ekonomi erbjuder flera lösningar för att vi ska kunna fortsätta använda jordens råvaror. Den cirkulära modellen fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återanvändning. I ett försök att höja kunskapsnivån erbjuder vi nu en gratis nedladdning av vårt whitepaper om cirkulär ekonomi. 

Ladda ner 

HANDLA TILL DIN FÖRDEL

Sälj eller köp begagnad IT-utrustning till ett förmånligt pris.

Additional content

Om du istället vill hyra utrustningen och få ut mer av din budget, kan vi köpa din utrustning som du sedan hyr tillbaka. Du frigör kapital och kostnaderna blir förutsägbara.  

Du kanske vill starta ett projekt men din budget är begränsad. Genom att sälja begagnad utrustning kan du komma igång snabbare

Fråga om köp av begagnad utrustning

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you! Please check your email to activate your newsletter subscription.