Internet of Things är vardag om tio år

Title

Internet of Things är vardag om tio år

Tele2 har under de senaste åren tagit en stark position inom Internet of Things. Ett initiativ för att bygga sin expertroll är att företaget arrangerar Tele2 IoT Talks (#IoTTalks). Det är heldagar där Internet of Things-experter och branscheldare diskuterar potentialen och affärsnyttan kopplat till digitaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen. Den senaste i raden av IoT Talks arrangerades i onsdags och samlade drygt 500 personer i Solna.

Dagen började med att Rami Avidan, VD för Tele2 IoT, slog fast att Internet of Things som koncept inte kommer att existera om tio år.

Ramis framtidsspaning är att vi om tio år kommer att se det som vi idag kallar för Internet of Things som en naturlig del av våra liv och inte längre som ett koncept eller en trend. Men idag finns det ett värde i att betrakta Internet of Things som ett koncept då det kan fungera som en katalysator för att driva på förändringen.

Experterna på IoT Talks fullkomligt spirar med positiv energi när de pratar om Internet of Things. Möjligheterna och värdet som finns för såväl individ som samhälle är oändliga. Och affärsnyttan för företag är enorm. Under samtalen blir det samtidigt uppenbart att det inte räcker med framtidstro och positiv energi för att driva på förändringen. Ny teknik behöver utvecklas. Företag behöver arbeta med nya strategier för såväl organisation som affär. Arbetskraften behöver utbildas och bredda sin digitala kompetens.

Insikterna och diskussionerna på IoT Talks är egentligen inte något nytt, men det är alltid intressant att inspireras av hur andra gör och förhåller sig till förändringen. Vad jag tycker man missar i samtalen är vad Internet of Things-utvecklingen innebär för kontroll, hantering och utbyte av enheter och IT-infrastruktur på företagen.

Antalet enheter kommer att mångdubblas under kommande år. För att lyckas med sin Internet of Things-strategi kommer det vara viktigt med tydliga strategier för hur man hanterar utrustning och enheter under hela deras livscykel. IoT-enheter kan precis som annan utrustning ha varierande livslängd och innehålla känslig data. För att hantera det snabbt ökande antalet enheter på ett smart sätt krävs en tydlig process på företag för hur man kontrollerar, hanterar och byter ut IoT-enheter.

Jag är övertygad om att vi på 3 Step IT kan spela en viktig roll i att hjälpa företag i det strategiarbetet. Tillsammans kan vi kolla på vilka olika lösningar som finns och resonera oss fram till hur vi bäst lyckas i den här snabba förändringen. 

// Alexander Rundqvist, Marknadskordinator 3 Step IT

AddToAny

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription