3stepIT lanserar CO2-kalkylator

- november 04, 2021

3stepIT kan nu tillhandahålla ett nytt digitalt verktyg som ger företag en överblick över den klimatnytta en livscykeltjänst av hårdvara kan erbjuda i relation till CO2-utsläpp och elektroniskt avfall.

 

Ett exempel som lyfts fram visar att en verksamhet med 250 anställda, som investerat i 200 bärbara datorer, 50 stationära datorer, 50 bildskärmar, 150 smartphones och 50 surfplattor, kombinerat med en livscykeltjänst, kan uppnå en genomsnittlig CO2-reducering som motsvarar elva jorden runt resor med flyg och på samma gång bidra till att förebygga e-avfall på en nivå som kan jämställas med att kasta 57 111 take-away-muggar.

 

- Det finns ett ökat tryck på företag att minimera sin miljöpåverkan. Men ibland är det svårt att skapa förändring inom en organisation, även om förändringen är bättre för företaget och miljön, säger Tapia Ranta, chef för 3stepIT:s produkthantering som står bakom verktyget.

 

- Med verktyget vill vi hjälpa IT-beslutsfattare, som vi vet är hållbart sinnade, att argumentera för ett mer hållbart förhållningssätt till IT. Med detta bevismaterial till hands kan vi förhoppningsvis se fler organisationer få en större inverkan i kampen mot klimatförändringarna.

 

3stepITs två decennier långa erfarenhet av rekonditionering och livscykelhantering av IT-utrustning ligger till grund för CO2-kalkylatorn. Sammantaget visar den data som presenteras från verktyget att alla företag – oavsett storlek – kan minska sin miljöpåverkan genom att införskaffa en livscykeltjänst av hårdvara och att IT som tjänst är en lönsam investering som inte bara gynnar ekonomin utan även miljön och samhället i stort.

 

Pröva verktyget på egen hand här och se hur mycket CO2-utsläpp och e-avfall din verksamhet kan bespara miljön genom att införskaffa en tjänst för livscykelhantering av hårdvara.

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen