Beräkna hur mycket CO2 och e-avfall du kan undvika

Med 3stepITs nya CO2-kalkylator kan du beräkna vilka besparingar du kan uppnå genom att byta till en livscykelhantering av IT-utrustning

VAL SOM GYNNAR MILJÖN

Vikten av att välja rätt IT-lösning

I takt med att hållbarhet får större fokus i samhället ökar förväntningarna och kraven på att företag tar sitt ansvar. Detta sätter mer press på beslutsfattare inom IT att välja en lösning som:

3StepIT-five-steps_icon4

Gör det möjligt att erbjuda sina anställda den senaste tekniken, med minsta möjliga miljöpåverkan

imgs_plant orange 2

Bidrar till att lösa de klimatutmaningar vi står inför, inte förvärra dem

imgs_bicep orange-1

Minskar koldioxidutsläpp och minimerar mängden e-avfall

imgs_web orange

Gynnar verksamhetens ekonomi, miljön och samhället i stort

Se hur mycket koldioxidutsläpp och e-avfall ni kan undvika

Ange vilka slags IT-enheter er verksamhet använder idag och få en fingervisning på hur mycket koldioxidutsläpp och elektroniskt avfall som går att undvika med hjälp av 3stepITs livscykelhanteringstjänst av hårdvara.

 

Visste du att...

en verksamhet med 250 anställda kan uppnå en CO2-besparing som motsvarar hela elva jorden runt resor med flyg (!) genom att adaptera en strategi för hanteringen av IT-utrustningens livsykel? Resultaten som redovisas här nedan visar att alla företag - oavsett storlek-  vinner på investera i en livscykelhantering av hårdvara.

Green Office
En verksamhet med 100 anställda kan...
Green Earth

uppnå en genomsnittlig CO2-besparing som motsvarar 15 flygresor fram och tillbaka mellan nordpolen och sydpolen...

Green Bin

och bidra till att förebygga e-avfall på en nivå som kan jämställas med att kasta 130 344 kulspetspennor i papperskorgen

Blue Office
En verksamhet med 250 anställda kan...
Blue Earth

uppnå en genomsnittlig CO2-besparing som motsvarar hela elva stycken jorden runt resor..

Blue Bin

och bidra till att förebygga e-avfall på en nivå som kan jämställas med att kasta 57 111 stycken take-away-muggar

Orange Office
En verksamhet med 800 anställda kan...
Orange Earth

uppnå en genomsnittlig CO2-besparing som motsvarar två resor till månen och tillbaka två gånger om...

Orange Bin

och bidra till att förebygga e-avfall på en nivå som kan jämställas med att skrota 419 kontorssstolar

Vår livscykeltjänst av hårdvara förändrar företagens sätt att konsumera, använda och kassera IT-utrustning - en enhet i taget - och skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle.

Omställningen börjar nu

Ta första steget mot en mer hållbar IT-miljö

Kontakta oss

*Datan som används för dessa beräkningar är hämtade från våra rekonditioneringsanläggningar, som under 2020 omhändertog över 530 000 IT-enheter. Beräkningarna görs genom att mäta medianen av koldioxidutsläppen per produktgrupp. Vi baserar detta på tillverkarens uppgifter för de mest populära enheterna som vi hanterar inom varje produktgrupp. Beräkningen av e-avfall baseras på vikten av en enhet. Vi använder medianvikten för de mest populära modellerna som vi hanterar inom varje produktgrupp. Våra kunder förses med detaljerade miljö- och raderingsrapporter för alla de IT-enheter som de returnerar till oss.

 

Beräkningsexemplet för verksamheten med 100 anställda är baserad på en användning av 50 bärbara datorer, 50 stationära datorer, 50 skärmar och 30 smartphones, vilket enligt en medianberäkning motsvarar 38 550 kg koldioxidutsläpp och 756 kg elektroniskt avfall.

 

Beräkningsexemplet för verksamheten med 250 anställda är baserad på en användning av 200 bärbara datorer, 50 stationära datorer, 50 skärmar, 150 smartphones och 50 surfplattor, vilket enligt en medianberäkning motsvarar 79 700 kg koldioxidutsläpp och 1029 kg elektroniskt avfall.

 

Beräkningsexemplet för verksamheten med 800 anställda är baserad på en användning av 600 bärbara datorer, 200 stationära datorer, 200 skärmar, 400 smartphones och 200 surfplattor, vilket enligt en medianberäkning motsvarar 270 000 kg koldioxidutsläpp och 3 774 kg elektroniskt avfall.