Nyheter

Ta del av diskussionen

 
 

 

Att välja och köpa IT med hållbarhet i åtanke kan vara en lång process.
Cirkulär ekonomi, IT-säkerhet, finansiering - det finns många saker som spelar in.
Därför är det viktigt att vara uppdaterad och veta hur branschen utvecklar sig.
Här kan du fördjupa dig inom allt som innefattar IT och cirkulär ekonomi, trender och insikter.

Så tar Käppalaförbundet steget mot hållbar IT och en cirkulär ekonomi

29 May 2018

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner i norra och östra Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som ligger på Lidingö, utanför Stockholm. Genom att ta tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet återförs slam, biogas och...

Läs mer

Cirkulär ekonomi - för en grönare framtid

15 May 2018

Kan du gissa hur stor insamlingen av elektronik är i Sverige? Trots att vi har lagar som reglerar det ligger Sverige på ynka 50 procent. Trots den låga siffran är vi ledande i Europa, där snittet är avsevärt lägre. Leasing är en bra lösning som kan öka insamlinggraden avsevärt. Beroende på hur...

Läs mer

Återanvändning av smarta telefoner - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

26 Apr 2018

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla smarta telefoner återvinns, en skrämmande låg siffra med tanke på den påverkan som tillverkning och inköp av nya telefoner har. Dessutom framkommer det i rapporten att producera en ny smart telefon innebär...

Läs mer

Så tar Lernia steget mot hållbar IT och en cirkulär ekonomi

20 Apr 2018

Lernia är inte bara Sveriges ledande bemannings- och utbildningsbolag, de är även störst inom blue collar . Ute på arbetsmarknaden agerar de som problemlösare genom att förkorta vägen till jobb. Med sina 150 kontor över hela landet ställs höga krav på deras IT-hantering. Vi satte oss ner med...

Läs mer

Cirkulär Ekonomi - en möjlighet för alla

09 Apr 2018

Den vanligaste trenden de senaste 150 åren är att industriell tillverkning och konsumtion är linjär. Produkter masstillverkas av råmaterial för att säljas, användas och till sist hamna på deponi. Den linjära modellen lovar ingenting inför framtiden utan riskerar att förbruka många av våra...

Läs mer

Cirkulär livscykelhantering för IT - nästa stora innovation

02 Apr 2018

Cirkulär ekonomi erbjuder flera lösningar för att vi ska kunna fortsätta använda jordens råvaror. Den cirkulära modellen fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återanvändning. I en färsk rapport från SB Insight ”The Nordic Market for Circular Economy” fick 2700 personer i Sverige,...

Läs mer

Framtiden för IT-hantering, TCO och cirkulär ekonomi

22 Mar 2018

Framtiden för IT-hantering, TCO och cirkulär ekonomi-3 Step IT:s Robert Åholm reflekterar och förklarar Debatten kring cirkulär ekonomi som nästa steg i den finansiella evolutionen har länge varit ett surr i bakgrunden. De senaste åren har begreppet och fenomenet vuxit sig starkare och fått en mer...

Läs mer

Korrekt livscykel förbättrar produktiviteten

23 Feb 2018

Moores lag är vida erkänd, att den tekniska evolutionen går exponentiellt snabbare. Något som är enastående då samhället och vi får tillgång till mer avancerad teknik. Men dagens affärer blir med det också mer beroende av att företag ligger i framkant och att tekniken blir mer rotat i företagens...

Läs mer

Rekordår för 3stepIT - Ökade omsättningen med 25 procent under 2017

12 Feb 2018

3stepIT redovisar ett urstarkt 2017 och visar en omsättningsökning från nära 1,3 miljarder under 2016 till hela 1,6 miljarder 2017, vilket innebär nära 25 procents tillväxt. – Vi har ett framgångsrikt år i ryggen och lyckats öka vår svenska omsättning på en IT-marknad som totalt bara växer med...

Läs mer

Säker återanvändning - A och O för 3 Step IT

02 Feb 2018

För 3 Step IT och våra kunder är säkerhet A och O. Från det att utrustningen lämnar kundens händer till det att vi återvunnit den är säkerheten högsta prioritet. Därför är Klavreström idag en säkerhetsklassad anläggning där de anställda genomgått både rigorösa säkerhetsprövningar och omfattande...

Läs mer