Ny rapport:

Sänkta kostnader och ökad produktivitet med IT-livscykelhantering

Title

Ny rapport om IT-livscykelhantering av Radar Group

Livscykelhantering av IT-utrustning, som implementeras och utförs på rätt sätt ökar organisationers förmåga att uppnå ekonomiska fördelar och produktivitetshöjningar. Det visar en ny rapport om vad cirkulär hantering av IT kan ha för effekter på verksamheter, som genomförts av Radar Group på uppdrag av 3 Step IT.

I rapporten som samlar data från den nordiska IT-marknaden med fokus på Sverige, slår man fast att företag som använder en livscykelhantering av IT-utrustning upplever fler positiva effekter än företag utan. Effekterna avser bland annat ökad produktivitet, säkerhet och minskade kostnader och är inte begränsade till enskilda branscher. Detta menar man i rapporten, bör ses som ett incitament för att företag i samtliga branscher ska börja arbeta mer hållbart med hantering av IT-utrustning.

Se inspelningen från vårt webbinarium "Därför ska du bry dig om livscykeln för dina datorer" med 3 Step IT och Radar Group

– Rapporten ger oss bra stöd i vårt arbete att hjälpa bolag att bli bättre på att hantera sina IT-resurser. Det är samtidigt ett bra underlag för företag som vill jobba mer effektivt till en lägre kostnad, men också med ett reducerat klimatavtryck som uppnås genom att man anammar den cirkulära ekonomins grunder i form av återanvändning, säger Peter Onstrand vd på 3 Step IT Sverige.

Bland företag som anammat en livscykelhantering av IT är skillnaderna som störst vad gäller ökad mobilitet och produktivitet hos medarbetare, men även i inom ökad uppfyllnad av säkerhetskrav och minskade totala IT-kostnader.

Rapporten visar att:

* Företag bland annat kan förvänta sig kostnadseffektivitet från tjänster som exempelvis återanvändning av IT där livscykelhantering är centralt.
* När det kommer produktivitet upplever, icke-kvantifierat 70 procent fler verksamheter en stor (positiv) effekt bland de som använder sig av livscykelhantering.
* Livscykelhantering bidrar till att stärka kontrollen av och säkerheten över klienter och existerande mjukvara inom organisationen genom ökad systematisering. Det leder på sikt till att supportkostnader kan reduceras och eventuella avbrott på arbetsplatsen kan prognostiseras enklare, vilket i sin tur leder till effektivare arbetsprocesser.

– Livslängden på olika produkter måste bli längre och vägen dit går genom att ställa om befintliga modeller till att sälja tjänster istället för produkter. Omställningen från att äga till hyra är inte bara en växande trend inom IT. Se bara på modeindustrin där Houdini Sportswears innovativa lösning ‘Subscription’, ett slags bibliotek där du som medlem hyr kläder mot en månadskostnad, som de presenterade i samband med vårt frukostseminarium. Vi precis som dem, hoppas att fler ska upptäcka de ekonomiska fördelarna som smarta hyrmodeller skapar, säger Peter Onstrand.

Om undersökningen

Innehållet i rapporten är faktabaserad genom Radar Groups egna empiriska data huvudsakligen inhämtad från den nordiska IT-marknaden med Sverige som primära marknad. Radars datainsamling sker kontinuerligt enligt fastställd metodik genom kvantitativa undersökningar, nyckeltalsjämförelser, avtalsrevisioner och referenspunkter samt annat datautbyte mellan Radar och deras kunder.

Analysen i rapporten grundas på relevanta datapunkter från såväl IT-beslutfattare som leverantörer på respektive marknad. Analysen bygger också på kvalitativa data insamlad av analytiker och rådgivare. Både det kvalitativa och kvantitativa sker mot såväl köpar- som säljarled inom IT. Tillsammans med ett insamlande oberoende av uppdragsgivare säkerställs objektivitet i analys.

Ladda ner rapporten

I rapporten "Klientlivscykel och digital arbetsplatsmognad" får du detaljerad kunskap om bland annat varför en välplanerad livcykel av IT är ett fördelaktivt alternativ. Den riktar sig främst till beslutsfattare inom IT och ekonomi som vill veta mer om vilka verksamhetseffekter en kontrollerad livscykelhantering av IT medför vad gäller kostnader, säkerhet och hållbarhet.

3 Step IT - Klientlivscykel och digital arbetsplatsmognad

Paragraphs

AddToAny