BLANCCO

Informationssäkerhet och säker dataradering

Title

Informationssäkerhet och säker dataradering

Att sälja din gamla IT-utrustning vidare är smart, det är något både du och miljön tjänar på. Men när du säljer utrustningen vidare är det viktigt att säkerställa att all affärskritisk information är raderad.

Hur kan jag vara säker på att all min data är raderad?

Genom att använda ett certifierat verktyg för dataradering är du säker på att all data är borta och du kan släppa oron över att företagsinformation hamnar i orätta händer samtidigt som du släpper ifrån dig din IT-utrustning. 

Blancco är en dataraderingslösning som bland annat används av det svenska Försvarsmakten och polisen. Henrik Sörestad är affärsansvarig för återtag av begagnad IT-utrustning på 3 Step IT och han jobbar dagligen med Blancco. Vi passade på att ställa några frågor till honom för att bättre förstå hur man ska resonera kring dataradering när du lämnar ifrån dig använd IT-utrustning.

Vad är viktigt att tänka på när man lämnar ifrån sig företagets begagnade IT-utrustning?

Det är viktigt att du använder en aktör som du kan lita på till etthundra procent, som du vet hanterar utrustningen på ett säkert sätt och raderar all information. Att återställa fabriksinställningarna är till exempel inte en tillräcklig åtgärd, data kan fortfarande återskapas efteråt. Därför måste du säkerställa att er IT-utrustning raderas med en certifierad dataraderingslösning. Först då kan du vara säker på att företagskritisk information inte lever vidare och hamnar i orätta händer.

Varför är Blancco den bästa lösningen för dataradering?

Därför att data som raderats med Blancco inte går att återställa med någon idag känd teknik. Raderingen innebär att information på alla typer av magnetiska, och till viss del flashbaserade lagringsmedier skrivs över till oigenkännlighet och inte går att återskapa. Till exempel har den svenska Försvarsmakten godkänt Blancco som överskrivningsverktyg, ett mycket gott kvitto på deras lösningar. 

Hur arbetar 3 Step IT med informationssäkerhet och säker dataradering?

Vi säkerställer att din begagnade IT-utrustning hanteras på ett säkert sätt tills dess att affärsinformationen är korrekt raderad och utrustningen avidentifierad. Vi använder oss bland annat av en transportfirma som är specialiserad på säkra IT-transporter. Själva dataraderingen med Blancco genomförs i vår säkerhetsklassade fabrik i Klavreström, i Småland. När dataraderingen är klar får du ett certifikat som bekräftar att dataradering genomförts. Vår verksamhet är även ISO certifierad för säker hantering av information (27001) vilket innebär att våra processer är säkra från att vi får in utrustningen till att den säljs och återanvänds. Detta bör vara ett krav på den leverantör som anlitas. Läs mer om ISO 27001: Minimera risken att informationen hamnar i orätta händer     

Henrik avslutar vårt samtal med att lista tre skäl att använda Blancco.

Tre bra anledningar att välja Blancco

  1. Hundraprocentig dataradering.
    Blancco stöder dataradering för många olika typer av maskinvara och kan komma åt alla delar av hårddisken. Även låsta/dolda sektorer (DCO, HPA) raderas.
  2. Erfarna och certifierade.
    Blancco har arbetat i mer än tio år med dataradering och utvecklat produkter speciellt anpassade efter kundernas behov. Det har lett till att de idag har branschens mest certifierade raderingsprogramvara, nationellt såväl som internationellt.
  3. Välanvänd dataraderingslösning.
    Varje dag raderas tiotusentals datorer med hjälp av Blancco. Populariteten grundar sig i en högklassig lösning, Blancco efterlever flera av de högst ställda internationella raderingsstandarderna. Bland annat amerikanska NSA:s överskrivningsstandard och brittiska HMG:s Infosec-standarder.

Läs gärna mer om fördelarna med att sälja din begagnade IT.                                                                                                       

AddToAny