Hyr IT-utrustning och lämna IT-stenåldern

Vi slår hål på 6 föråldrade myter om leasing

Title

Vi slår hål på 6 föråldrade myter om leasing

Den allmänna uppfattningen om leasing, eller långtidsuthyrning, verkar ofta präglas av föråldrade myter och ett negativt rykte trots att verkligheten säger något helt annat. Vi går igenom de vanligaste myterna, och slå hål på dem.

”Leasing är dyrare”

Leasing eliminerar inte bara bort dyra initialkostnader för att köpa nya mobiler och datorer, utan reducerar även kostnaderna för IT-support eftersom att ett regelbundet utbyte av enheter minimerar problemen man kan uppleva med en föråldrad IT-utrustning.

"Att administrera finansieringen av ett leasingavtal för ett stort antal enheter är onödigt komplicerat"

Leasing är ett steg från ett föråldrat budgetplaneringsarbete eftersom kostnaderna för varje enhet är förutsägbar under leasingperiodens förlopp. Det gör det lättare att hantera de regelbunda betalningarna och planera för nästa års budget.

"Leasing gör det svårt att snabbt reagera på plötsliga behov av ny utrustning"

Man kan, med hjälp av nutidens leasingavtal, amortera oväntade kostnader över en längre period, vilket minskar finansiell påverkan. Det förhindrar även att moderniseringsplaner slopas på grund av budgetåtstramningar eller att pengarna går till andra behov.

"Leasing komplicerar processen att byta ut använd IT-utrustning mot ny"

Det stämmer inte. Leasing kan underlätta övergången från föråldrade mobiler och datorer. Du kan bland annat inkludera en säker radering av känslig data från begagnade enheter, vilket gör att du aldrig behöver kompromissa IT-säkerheten.

Läs mer om säkra IT-återtag här 

"Det finns alltid extra avgifter gömda i leasingavtalets finstilta text"

Leasingavgifterna kan eventuellt inkludera ett belopp för leasingavtalets avslutande, inklusive kostnader för datarensning, upprustning och vidaresäljning. Inköpta enheter har, å andra sidan, ett värde på företagets balansräkning och det finns en risk att detta värde inte kan realiseras, speciellt om kostnader för dataförstöring och utrangering ingår.

Läs mer om vad man ska tänka på när man jämför IT-finansieringsofferter här 

"Leasing är inte flexibelt nog för verksamhetens förändringsbehov"

Dagens leasinglösningar är modernare än så. Om du har någon utrustning som fortfarande behövs efter utgången av leasingavtalet, erbjuder vissa leasingföretag en kortsiktig förlängning, eller utköp av den utrustning som behövs (beroende på varje enskilt fall) med kort varsel.

3 Step IT har arbetat med en livscykelhantering av datorer i över 20 år.  Vi gör det genom att hjälpa våra kunder anskaffa mobiler och datorer, hantera dem effektivt och förlänga deras livscykel genom att rekonditionera och sälja vidare gamla IT-enheter. Läs mer om hållbar IT här 

AddToAny