"Sanningen är ju den att vi nu har en modell att följa - den cirkulära ekonomin." - Linn Lindfred

Title

3stepIT bjuder in till frukostseminarium den 7/11

 

Inför vårt frukostseminarium den 7 november har vi passat på att prata lite extra med huvudpersonen Linn Lindfred för att få veta mer om hennes intresse för hållbar innovation och utmaningen i att få fler att tänka cirkulärt.

Linn Lindfred LinkedIn

 - Hur började ditt intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi?
 Det var först när jag skrev mitt exjobb om cirkulär ekonomi som jag blev introducerad till tankesättet. Jag hade fram tills dess utbildats i hur vi kan främja innovation och förbättra våra verksamheter, framförallt med syftet att sälja mer, tjäna mer och effektivisera. Tankesättet bakom cirkulär ekonomi har fått mig att inse att man kan göra allt detta och samtidigt säkerställa vår framtida fortlevnad och göra gott för världen. Det är först när man kan sammanlänka vinst, innovation, effektivisering och konkurrensfördelar med hållbarhet som jag tror att det finns en möjlighet att anamma det i en större skala. Och det är precis det som cirkulär ekonomi erbjuder och det är bland annat därför det finns sådan potential i konceptet.

Tankesättet gjorde också att jag, med min erfarenhet och utbildning inom innovationsledning, förstod att jag kan göra skillnad på riktigt eftersom cirkulär ekonomi är innovation. Vi kan inte längre se hållbarhet som enbart det traditionella CSR-arbetet hos företag, om vi disruptivt ska kunna förändra konsumtion och produktion. Vi måste se hållbarhet som innovation.

 - I ditt exjobb pratar du bland annat med hållbarhetsansvariga på olika företag - vad var det viktigaste du fick med dig från de samtalen? 
Det viktigaste var att få information om vilka hinder man upplever i övergången och varför det är svårt att inkorporera cirkulära processer, för det är först när man är medveten om problemen som man kan hitta lösningarna. Några av de utmaningar som framkom under intervjuerna var:

  1. Okunskap kring konceptet samt hur man kan göra förändringen.
  2. Avsaknad av verktyg som kan underlätta och möjliggöra övergången.
  3. Det är många gånger för billigt att köpa nytt och för dyrt att återanvända. Priset vinner ofta framför en mer miljövänlig process eller produkt.

 - Waste2Value är en hållbarhetslösning du ligger bakom – kan du berätta lite om den?
Ja, idén är att skapa en digital marknadsplats för handel av industriavfall mellan företag. Tänk som ett Blocket, fast för företags skräp. Idén innebär då också att företag kan tjäna pengar på att sälja sitt avfall istället för att betala för att göra sig av med det. Det är ett exempel på hur cirkulära lösningar både erbjuder mer vinst för företagen och en bättre miljö.

Idén till Waste2Value uppkom när jag tillsammans med min exjobbspartner Isa Nordeld insåg hur mycket företag slänger idag och att detta avfall i många fall är i bra skick och skulle kunna återanvändas av andra istället för att hamna på deponi eller förlora mycket av sitt värde genom återvinning. Sedan ett tag tillbaka har jag tagit idén vidare och undersökt dess potential. Under denna tid har jag lärt mig mycket kring hur företag tänker och jobbar idag och också varför det är svårt att bedriva cirkulära företag i en linjär ekonomi.

- Hur ser du på möjligheterna till en cirkulär ekonomi i framtiden - vad måste göras?
För att kunna åstadkomma den förändring som krävs behöver vi vidta drastiska åtgärder och ingen kan säga att det är en lätt uppgift, men valet att inte förändras blir vår undergång. Får jag välja på utmaning eller undergång tar jag utmaning - vad väljer du?

Sanningen är den att vi nu har en modell att följa - den cirkulära ekonomin. Vi har verktyg som kan hjälpa oss i övergången och vi har förslag på regeringsnivå kring hur vi kan ställa om, och främja cirkulära samhällen. Vi har alltså målet och till viss del också kartan för att nå dit så vi måste börja agera nu och vi måste agera tillsammans. Det krävs att alla aktörer är med i omställningen, och det krävs lagändringar och utbildning. Det faktum att jag inte fick kontakt med cirkulär ekonomi och det tankesättet under hela min studietid, tycker jag är ett stort problem. Det borde vara obligatoriskt idag att undervisa i hur vi som ska ut i industri och verksamhet kan använda de verktyg som vi får med oss för att förändra. När status ser ut som det gör och vi är hotade av att inte kunna fortsätta leva på den här planeten är det kritiskt att vi är rustade för att tackla det.

Som tur är kommer snart generation Z ut på arbetsmarknaden, där 80 procent anser att företag bör bidra till en bättre värld och att uppgiften att bekämpa klimatpåverkan är den viktigaste. Jag ser positivt på framtiden då generationsskiftet kommer att bidra till att de som inte redan har fastnat i den förlegade ekonomin som linjär ekonomi faktiskt är, tar plats bland beslutsfattarna. Fler och fler unga entreprenörer gör sin egen grej och visar för andra hur man kan tänka om och tänka rätt. Se till exempel på Karma, Hygglo, Work Around, Tiptapp och Trine. Jag som själv varit med i entreprenörskapstävlingar ser vilka innovativa idéer som kläcks med potentialen att göra stor inverkan. Att på samma sätt främja hållbar digital innovation på företag är enligt mig ett måste, dels för att ha kvar sin plats på marknaden och attrahera den nya generationens medarbetare, men också för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning mot en mer hållbar framtid bort från det linjära tankesättet.

Anmäl dig till frukostseminariumet här!

AddToAny