KUNDCASE:

KÄPPALAFÖRBUNDET

Title

Så tar Käppalaförbundet steget mot hållbar IT och en cirkulär ekonomi

Klicka här för att se filmen

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner i norra och östra Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som ligger på Lidingö, utanför Stockholm. Genom att ta tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet återförs slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vi satte oss ner med Conny Nylund, CIO på Käppalaförbundet och ansvarig för företagets IT. Här beskriver han verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad och fått företaget att jobba med cirkulär ekonomi i sitt dagliga arbete.

Vad var Käppalaförbundets utmaning?

Eftersom vi har drift av vårat verk 365 dagar om året måste vi kunna lita på vår utrustning och att den alltid fungerar som den ska. När jag började här hade vi en gammal maskinpark som våra användare inte kunde lita på till 100 procent. Vi behövde modernisera vår utrustning för att ge medarbetarna en möjlighet att arbeta smartare och på ett mer effektivt sätt. 

Hur kommer det sig att ni valde att finansiera er IT-utrustning via 3 Step IT?

Vi ser IT-utrustning som ett hjälpmedel, men ser ingen anledning att äga vår egen utrustning. I längden medför ett ägande dolda kostnader så som administration och underhåll. En finansieringslösning gör det enkelt för oss att budgetera kostnaden. Den här sortens livscykelhantering ger oss rätt verktyg för att i slutändan kunna ta oss an den växande digitaliseringen som kommer mer och mer. 

På vilket sätt har samarbetet med 3 Step IT påverkat er IT-drift och produktivitet?

Vi vet vad vår IT-utrustning kostar och vi byter ut vår utrustning i rätt intervaller. Tack vare dessa utbyten har vi aldrig några problem med att vår utrustning blir för gammal eller krånglar. Hela upplägget med 3 Step IT bygger på att vi hyr utrustning under en period som är optimal för oss. Denna funktion tillhandahåller en bra arbetsplats för våra medarbetare. Tack vare avtalet tas vår gamla utrustning om hand på ett miljömässigt och säkert sätt. Vi sätter ett högt värde på att inte behöva skrota vår utrustning efter att vi använt den. Vetskapen om att det mesta av det vi använt kan återanvändas gör oss väldigt glada eftersom vi är ett miljövänligt företag. 

Läs också: I småländska Klavreström får mobiler och datorer nytt liv - 220 000 enheter producerades under 2017

Hur tänker ni när det kommer till cirkulär ekonomi och hållbar IT?

Vi är ett miljömedvetet företag och det är viktigt att vi jobbar hållbart och lever som vi lär. Det gör vi bland annat med hjälp av 3 Step IT som ser till att vår gamla utrustning får ett nytt liv genom återanvändning och det i sin tur bidrar till den cirkulära ekonomin.

Vad är det som utmärker samarbetet med 3 Step IT?

Framförallt är det enkelheten och returhanteringen. När 3 Step IT tar hand om vår begagnade IT-utrustning sköter de allt från radering av data till vidareförsäljning eller återanvändning. Vi får ett bra underlag tack vare inventeringsverktyget Asset NG som förenklar vår administration. Helheten ger våra användare en trygghet och flexibilitet. 

Läs också: Så tar Lernia steget mot hållbar IT och en cirkulär ekonomi

AddToAny