Därför ska du jämföra offerter när du ska investera i ny IT-utrustning

- mars 09, 2020

I takt med att digitaliseringen transformerar vårt samhälle, ser vi hur ny teknik och nya hjälpmedel ersätter – eller t.o.m. vänder upp och ner på – traditionella arbetssätt. Det gäller allt från datahantering till kundtjänst, kommunikation och inlärning. 

Det är viktigt för både företag och icke-vinstdrivande organisationer att ta tillvara på de möjligheter ny teknik innebär. Det kan vara allt ifrån att attrahera ny personal och att förbättra användarnöjdheten generellt, till att öka produktiviteten och att effektivisera arbetsprocesser. 

 

Vad är då det bästa sättet att färvärva ny teknik? Delningsekonomin är på stark frammarsch. Detta leder till att den traditionella inköpsmodellen ifrågasätts och att fler och fler organisationer föredrar åtkomst framför ägandeskap. ”Device as a Service”-trenden är på framväxt både i näringslivet och inom den offentliga sektorn vilket gör att många organisationer skiftar från att köpa till att hyra eller leasa IT-enheter och annan mobil utrustning.

 

I takt med att populariteten för leasinglösningar ökar, uppkommer även många nya alternativ vilket gör att det blir svårare att hitta rätt. Därför listar vi 6 saker man ska tänka på när man jämför finansieringsofferter:

 

1. Vilka delar ingår i månadsavgiften enligt finansieringsofferten?

2. Vilket antaget restvärde på enheterna har använts i offerten och är det rimligt?

3. Vilka hjälpmedel erbjuder leverantören för styrning och kontroll av utrustningen?

4. Vilka hjälpmedel eller tjänster erbjuder leverantören vid slutet av leasingperioden?

5. Hur lämnar man tillbaka utrustningen – hur ser kostnaden och processen egentligen ut?

6. Hur tryggar leasingföretaget säker radering av data på de återlämnade enheterna och hur går själva raderingsprocessen till?

 

På 3stepIT har vi 20 års erfarenhet av att, på ett hållbart sätt, erbjuda hårdvara som en tjänst. Förutom förstklassig kundtjänst, erbjuder vi våra klienter finansiering av utrustning enligt bästa branschpraxis samt ett kraftfullt asset management-system med fullständig rapportfunktionalitet för IT- och ekonomiavdelningarna.

 

Relaterat innehåll

Om du vill lära dig mer om IT-finansiering och de ekonomiska fördelarna som kommer med att använda hårdvara som tjänst kan du läsa vidare bland våra mest populära blogginlägg om ämnet här nedan:


 

Lär dig mer

Relaterade ämnen