Frigör bundet kapital i er IT-utrustning

Title

Frigör bundet kapital i er IT-utrustning

Sale and leaseback gör det möjligt för verksamheter som din att överge ägandet av er befintliga IT-utrustning och på ett snabbt sätt frigöra driftskapital som kan användas till annat. Affären möjliggör en livscykelmodell som minskar kostnader och ökar hållbarheten.

Hur går det till?

Vi köper din IT-utrustning till ett pris som bestäms av utrustningens ålder och skick och hyr den tillbaka till dig. Därefter betalar du en fast avgift per månad eller per kvartal. Kostnaden beror på utrustningens restvärde och hur lång period du väljer att hyra den.

När du säljer din IT-utrustning i en sale and leaseback-affär får du direkt tillgång till dess aktuella värde, redo att användas för investeringar med högre avkastning. Även om en sale and leaseback-affär ofta utgör ett sätt att lösa nya eller utökade behov finns det en hållbar komponent i konceptet.

När avtalet löpt ut och det finns ett värde kvar i produkten kan du antingen köpa ut produkten och fortsätta använda den, alternativt låta 3stepIT sälja utrustningen vidare för återanvändning. Slutresultatet blir mindre slit och släng och ännu mer användning under en längre period än vad som annars hade varit möjligt eller produktivt för företaget.

Fördelar 

Gratis tillgång till prisbelönat verktyg - All hårdvara regisreras i tillgångsportalen AssetNG. Ett egetutvecklat system som ger dig information om var utrustningen befinner sig, vem som använder den och vad den kostar. En samlad vy med all nödvändig data underlättar hanteringen och ökar kostnadskontrollen.

Budgetering - Med våra smidiga betalningsalternativ kan du bestämma dina månatliga betalningar och budgetera för kommande år med större fokus på effektivitet och långsiktig utveckling av din kärnverksamhet.

Säker avveckling - Vid avtalets slut har du möjlighet att byta ut och modernisera utrustning med hjälp av vår livscykelorienterade finansieringslösning. Vi ansvarar för att den gamla hämtas upp, raderas på känslig data i enlighet med GDPR och kommer till återanvändning eller återvinning.

Det behöver inte vara komplicerat att förändra företagets syn på IT-affären. Att äga IT-utrustning är ett föråldrat synsätt, idag är tillgänglighet det som bör prioriteras – det ger anställda en bra chans att vara produktiva. Vill du veta mer om denna tjänst? Kontakta oss på +46 775 70 33 33 eller maila till sweden@3stepit.com.

AddToAny