Steg 1: IT-finansiering

Frigör kapital och få ut det mesta möjliga av IT-budgeten

Paragraphs

3stepIT:s finansieringsorienterade livscykellösningar möjliggör en enklare och mer kostnadseffektiv anskaffning av hårdvara som datorer och mobiler. Lösningen passar för verksamheter som vill ta del av ny teknik, utan att binda kapital, till en låg och förutsägbar månadskostnad.

Upplägget ser ut enligt följande: Vi godkänner en finansieringslimit. Du väljer leverantör och den utrustning du behöver. Vi hyr sedan ut utrustningen till dig under den överenskomna perioden som vanligtvis är mellan 24 till 36 månader. När avtalsperioden når sitt slut kan du enkelt byta till ny utrustning och returnera den gamla till oss. På så sätt har ni alltid tillgång till den senaste tekniken i takt med att den utvecklas och behoven förändras.

I tjänsten ingår även asset management system där du kan se var enheterna befinner sig, hur länge de har använts, spåra hur de förflyttas, godkänna kostnader och kontrollera dina månatliga och kvartalsvisa betalningar. Funktioner som dessa förenklar det svåra arbetet med att bibehålla en god översikt över it-kostnader och lösgör dyrbar tid för IT-avdelningen.

3 Step IT

Vill du diskutera kostnadseffektiv IT-finansiering?

Kontakta oss

Låt inte ditt befintliga kapital avgöra dina framtida investeringar

3 Step IT

Fördelar med att hyra istället för att köpa sin IT-utrustning:

  • Enkelt och snabbt. Hårdvara som tjänst är ett enkelt sätt att lösa ett nytt eller utökat behov av utrustning. Du kan göra det utan att varken binda ditt rörelsekapital eller låsa in ditt kreditutrymme. Dessutom är beslutsprocessen oftast kortare eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.

  • Flexibilitet. Hårdvara som tjänst är en flexibel finansieringsform eftersom det tillåter dig att anpassa dina kostnader till förändringar på företaget och i omvärlden. Ett exempel: Om du köper din IT-utrustning är det vanligast att dess värde skrivs av på tre till fyra år, oavsett vad som händer med teknikutvecklingen. Om du istället hyr din IT kan du välja att förändra periodiseringen av kostnaden och förkorta eller förlänga tiden för användning beroende på hur verkligheten ter sig.

  • Förbättra hållbarheten i företaget. Till skillnad från finansbolag som inte har en egen återtagshantering vill vi ha utrustningen tillbaka. Vid avtalets slut får ni tydliga val i asset management portalen där ni väljer fritt vilken utrustning ni vill returnera eller förlänga livscykeln för. Den returnerade utrustningen rekonditioneras och raderas på innehåll för att sedan säljas vidare för återanvändning. På så vis kan vi ge tekniken ett längre liv vilket gör er till en del av en cirkulär och hållbar affärsmodell.

Prova vår hyreskalkylator! Ta reda på hur mycket ni kan
spara genom att finansiera er IT-utrustning med några få klick.

Läs mer

Bekanta dig med våra rapporter och kundberättelser

Mer än hälften av företagen är nu mer benägna att använda finansiering för att förvärva IT-utrustning

Ladda hem rapport

"Tack vare 3stepIT:s portfölj har vi numera en välfungerande process för hanteringen av vår IT-utrustning, både ny och det som ska returneras." Perstorp AB

Läs kundcase

av deltagarna i rapporten Digital arbetsplatsmognad från Radar Group upplever en stor positiv effekt av produktivitet bland de bolag som använder sig av IT-livscykelhantering.

Ladda hem rapport

Vill ni frigöra bundet kapital i er nuvarande IT-utrustning?
Sälj den vidare till oss, få betalt och hyr tillbaka den - vi kallar lösningen Sale and Leaseback.

Läs mer

3 Step IT

Om 3stepIT

3stepIT har en lång och gedigen erfarenhet av IT-finansiering för alla typer av verksamheter i både privat och offentlig sektor. Med vår specialistkunskap kan vi hjälpa er skapa en kostnadseffektiv och hållbar IT-miljö med den cirkulära ekonomin i fokus. Om du vill lära dig mer om de ekonomiska fördelarna som kommer med att använda hårdvara som tjänst kan du läsa vidare bland våra mest populära blogginlägg om ämnet här nedan:

Vår IT-livscykelhantering gör det enkelt för dig att byta ut din IT-utrustning.

Läs mer om de olika stegen i vår livscykelmodell: