Myt och verklighet kring leasing av IT-utrustning

- september 12, 2019

Även om många verksamheter redan använder leasing på ett eller annat sätt (företagets bilpark eller mångfunktionella skrivare), är uppfattningen om leasing dock fortfarande i viss mån negativ och präglad av myter trots att verkligheten säger något helt annat. Detta innebär att många organisationer drar sig för att använda leasingbaserade modeller inom IT. I det här blogginlägget reder vi ut och slår hål på de vanligaste myterna.

 

1. "Leasing är dyrare"

Leasing tar inte bara bort den initiala kostnaden för att köpa nya enheter, regelbunden modernisering av IT-utrustningen medför avsevärda reduktioner avseende den totala ägandekostnaden.

2. "Att administrera finansieringen av ett leasingavtal för ett stort antal enheter är onödigt komplicerat"

Leasing underlättar budgetplaneringen eftersom betalningen för en enhet är förutsägbar under leasingavtalets löptid. Detta underlättar budgeteringen av nästa års kostnader, och gör det lättare att hantera de regelbundna betalningarna.

3. "Leasing gör det svårt att snabbt reagera på plötsliga behov av ny utrustning"

Leasingavtal kan, vid oplanerade behov av extra utrustning, tillåta amortering av oväntade kostnader över en längre period, vilket minskar finansiell påverkan. Detta förhindrar vidare att moderniseringsplaner sätts ur spår pga. budgetåtstramningar, eller att medel avsedda för moderniseringar kanaliseras till andra uppkomna behov.

4. "Leasing komplicerar processen att byta ut gammal IT-utrustning med ny"

Leasing underlättar övergången från gamla enheter: när utbytesutrustningen anländer, kan leasingavtalets anslutningsprocess inkludera en säker radering av data från den begagnade utrustningen.

Läs också: Koll på IT-utrustningen minskar stressen och ökar kostnadskontrollen

5. "Det finns alltid extra avgifter gömda i leasingavtalets finstilta text"

Leasingavgifterna kan eventuellt inkludera ett belopp för leasingavtalets avslutande, inklusive kostnader för datarensning, upprustning och vidaresäljning. Inköpta enheter har, å andra sidan, ett värde på företagets balansräkning och det finns en risk att detta värde inte kan realiseras, speciellt om kostnader för dataförstöring och utrangering ingår.

6. "Leasing är inte flexibelt nog för verksamhetens förändringsbehov"

När enskild utrustning fortfarande behövs efter utgången av den initiala leasingperioden, erbjuder vissa leasingföretag en flexibel kortsiktig förlängning, eller utköp av utrustningen (beroende på varje enskilt fall) med kort varsel.

 

Relaterat innehåll

Om du vill lära dig mer om IT-finansiering och de ekonomiska fördelarna som kommer med att använda hårdvara som tjänst kan du läsa vidare bland våra mest populära blogginlägg om ämnet här nedan:

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen