Alla förtjänar ett långt och bra liv – inklusive IT-utrustning

- november 26, 2019

Oavsett om vi befinner oss på jobbet eller hemma, tvingas vi emellanåt handskas med föråldrad teknik som behöver bytas ut. Med en ny mobil i våra händer med överlägsen prestanda och design blir den gamla telefonen snabbt glömd – trots att den fortfarande är funktionsduglig. 

 

Mängden elektronik som forslas iväg till deponi istället för återanvändning är alarmerande hög. Färsk rapportering inom området visar att e-avfall numera klassas som världens mest snabbväxande avfallsström. Och då har vi inte ens börjat prata om det känsliga material produkterna består av, som t.ex. miljöfarliga tungmetaller och giftiga flamskyddsmedel. 

 

För att skona miljön och jordens resurser är det bästa alternativet att återanvända eller återvinna produkterna eller delar av dem i den mån det går eftersom vi har en begränsad råvarutillgång.

 

Listan på tips hur företag kan bli mer miljövänliga är lång. Du kan t.ex. uppmuntra dina anställda att jobba hemifrån oftare, ta cykeln istället för bilen eller köpa begagnade kontorsmöbler istället för helt nya. Alla dessa alternativ minskar din miljöpåverkan samtidigt som du sparar en hel del pengar och tid.

 

En vanlig metod när det kommer till hantering av datorer och mobiler som ”gjort sitt” är att placera dem på hög i ett förråd någonstans på kontoret med idén att ingen då kommer åt eventuell känslig information.  Att förvara enheter med känslig information på det här sättet är allt annat än en hållbar modell.

 

Många företag  kan se det som en dyr och långdragen process att bli av med sin gamla IT-utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt. Den gamla IT-utrustningen blir snabbt en onödig huvudvärk för IT-avdelningen där den ofta hamnar. Då är det enkelt att skjuta kostnaden framför sig genom att samla IT-utrustningen på hög och sen köra den till skroten den dagen förråden blivit överfulla. Men för den som lyfter på blicken går det att hitta grönare och mer lönsamma alternativ. 


Lösningen på problemet är en effektiv IT-hantering som omfattar säkert och hållbart byte av den förbrukade utrustningen. Det kan innebära insamling av leasad utrustning vid slutet av dess livscykel, certifierade dataraderingsprocesser samt återanvändning när så är möjligt.

 

Om enheter inte kan återanvändas bör alternativet vara miljömässig och reglerad återvinning av elektroniskt avfall. I dag finns det tjänster som bygger på dataskydd och säkerhetsbeaktanden, samtidigt som de stödjer företagets hållbarhetsstrategi. Båda delar är troligtvis relevanta för företagets styrelse.

 

På 3stepIT är vi stolta över att 98 procent av den uttjänta IT-utrustningen som skickas till oss från våra kunder får ett nytt och förlängt liv. Den hållbara IT-modell vi anammat sedan 1997 delas gemensamt med våra kunder. Vi må vara experter inom livscykelhantering och cirkulär IT, men vi kommer inte kunna rädda jorden från smältande glaciärer. Men en sak är säker; det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt för att minska vårt klimatavtryck. Och i slutet av dagen är det precis det som hållbart företagande handlar om.

 

I följande blogginlägg kan du läsa mer om fördelarna med att sälja din begagnade IT och vad som händer med den utrustning som vi återtar.

 
Lär dig mer

Relaterade ämnen