FINANSIERING

PERFEKT FÖR IT-LIVSCYKELN

3 Step IT:s finansiering hjälper dig att få ut mesta möjliga av budgeten.

Det är smart att planera för regelbundna utbyte av IT-utrustningen. I takt med att utrustningen åldras stiger supportkostnaderna och antalet fel ökar. Dessutom fördröjs möjligheten att ta del av ny teknik som kan göra användarna ännu mer produktiva.

Hur kan en ansträngd IT-budget klara ett större utbyte av utrustningen? Att förlänga livscykeln på utrustningen kan spara pengar kortsiktigt men det kommer istället att uppstå andra dolda kostnader. Supportkostnaderna stiger och användarnas produktivitet försämras.

Att hyra sin IT-utrustning gör det enkelt att följa livscykeln. Det är också ett ekonomiskt klokt val. Kontakta vår säljavdelning så får du mer information!

Pröva vår TCO-beräkning för att hitta rätt livscykel för dina datorer. 

Vår livscykelprocess är utformad för att möjliggöra enkla utbyten av IT-utrustning. Välj den livscykel som passar din verksamhet så erbjuder vi matchande finansiering. Med vår lösning kan du beställa den utrustning du själv vill när du behöver den. 

KOSTNADSFÖRDELNING FÖR EN IT-UTRUSTNING

HÅRDVARA 20%
SUPPORT, SERVICE, SOFTWARE 80%

Body

Pröva vår TCO-beräkning

”FALLSTUDIE: LIVSCYKELHANTERING FÖRBÄTTRAR KASSAFLÖDET FÖR GLOBALCONNECT”

VI GÖR DET ENKELT FÖR DIG ATT

FÖRNYA DIN IT-UTRUSTNING

Additional content

Här är de viktigaste punkterna i vår strategi:

 • En hyresperiod som matchar den livscykel du väljer.
 • Enkla hyresavtal med transparenta villkor för hyresperiodens slut.
 • Hyrestarifferna inkluderar ett restvärde som gör kostnaden ekonomiskt fördelaktig.
 • Vi sätter ett realistiskt restvärde som kan realiseras vid hyresperiodens slut.
 • Vårt asset management system påminner om när det är dags att byta utrustningen.
 • Tydliga alternativ ges vid hyresperiodens slut via vårt asset management system.
 • Stöd för användarna att beställa sin nya utrustning.
 • Säker radering av data från återlämnad utrustning för att eliminera sekretess- och datasäkerhetsrisker.
 • Rapportering för återlämnad utrustning visas i asset management och ger full spårbarhet.
 • Returnerad IT-utrustning rekonditioneras och säljs vidare.
 • En mer hållbar IT-livscykel möjliggörs genom att begagnad utrustning kan återanvändas.


3 Step IT tillhandahåller IT-leasing till kreditgodkända kunder. Erbjudandena kan variera från land till land och är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. Erbjudandena kan ändras och är föremål för kreditgodkännande, upprättande av dokument som är godtagbara för 3 Step IT. 3 Step IT, 3ChooseIT, 3FindIT, 3CheckIT och Asset NG är varumärken som tillhör 3 Step IT Group Oy.