3stepIT:s hållbarhetsrapport för 2019

- juni 10, 2020

Precis som förra året väljer vi att publicera vår hållbarhetsrapport i samband med världsmiljödagen. Rapporten beskriver vad vi har gjort och planerar att göra för att nå våra hållbarhetsmål.

Under 2019 nådde vi nya milstolpar, bland annat med ett rekord i antalet hanterade IT-enheter.

Över en halv miljon datorer, mobiler och annan typ av IT-utrustning togs om hand av våra processanläggningar och hela 98% av den returnerade utrustningen från våra kunder såldes vidare för återanvändning.

 

Vi är oerhört stolta över resultatet och hur vi tillsammans med våra kunder år in och år ut lyckas behålla viktiga materiella resurser i cirkulation. Med denna rapport vill vi öka kunskapen vår  IT-livscykelhantering och dess betydelse för att uppnå en mer miljöriktig anskaffning, användning och avveckling av IT-utrustning. 

 

Kolla in rapporten i sin helhet här 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen