3stepIT's hållbarhetsrapport för 2018

- mars 05, 2019

I samklang med Världsmiljödagen väljer vi att publicera vår hållbarhetsrapport. Miljö och hållbarhet är några av 3stepIT's viktigaste kärnfrågor och med denna rapport har vi bevis på att cirkulär ekonomi och lönsamhet går hand i hand.

 

I hållbarhetsrapporten får du en unik inblick i hur våra moderna processanläggningar jobbar för att hitta ett nytt hem för återlämnad utrustning från våra kunder vid leasingperiodens slut. Hela 97 procent av utrustningen vi tog tillbaka under 2018 gick till återanvändning och resterande 3 gick till återvinning via vår miljöcertifierade återvinningspartner.

 

En av de främsta faktorerna till framgången under det gångna året är 3stepIT's hållbara servicemodell där återanvändning av IT är en viktig komponent i erbjudandet. Antalet IT-enheter som hanterades av 3stepIT's rekonditioneringsanläggningar ökade från 420 000 under 2017 till närmare 500 000 2018; 225 000 av dessa processades i Sverige.

 

Den rekonditionerade utrustningen säljer vi vidare till kontrakterade och certifierade återförsäljare inom Europa som säkerställer att utrustningen hanteras korrekt och enligt våra riktlinjer.

 

– Med hållbarhet i större fokus än någonsin får det oss att se över vilken inverkan vi har på vår planet. Det är inte tillräckligt att bara erbjuda en tjänst som gör andra mer hållbara. Vi måste hela tiden se över hur vi kan göra våra tjänster och vår bransch mer hållbar – som kund, partner, arbetsgivare och användare av jordens resurser, säger Peter Onstrand, VD för 3stepIT Sverige.

 

Vi värnar om vår personal med samma omsorg som vi värnar om våra kunder. Därför har vi inkluderat feedback från vår årliga medarbetsundersökning i rapporten. Undersökningen visar en hög anställningsnöjdhet med en poäng på 4,08 av 5 och våra flexibla arbetssätt (jobba hemifrån eller på annan ort) framhävs som en attraktiv faktor för våra anställda.

 

Vår livscykelmodell har under det gångna året uppmärksammats och belönats med priser av bland annat The Circulars, en konferens som organiseras av World Economy Forum. Konferensen är ett initiativ där WEF och forumet Young Global Leaders bland annat lyfter och prisar organisationer som gör betydande insatser för den cirkulära ekonomin.

 

Du hittar rapporten i sin helhet här

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen