3stepIT inleder samarbete med storbanken BNP Paribas

- december 21, 2019

För att fler företag i Europa ska få möjligheten att använda en mer hållbar anskaffningsmodell av IT-utrustning påbörjar 3stepIT nu ett samarbete med den internationella banken BNP Paribas. 

logobnpparibas3stepit

 

Den cirkulära ekonomin fortsätter växa

 

Med start i oktober 2020 har tjänsterna rullat ut i full skala under namnet BNP Paribas 3 Step IT i Frankrike, Italien och Storbritannien, med planer att utöka till ytterligare åtta marknader under nästa år. Tillsammans kan vi erbjuda företag hårdvara-som-tjänst-lösningar med livscykelhantering som baseras på den cirkulära ekonomins grunder. Hårdvara-som-tjänst är ett område som växer, där fler företag letar efter flexibla och hållbara finansieringslösningar.

 

– Sverige har många stora framgångsrika företag och flera av dom önskar europeiska lösningar, inte bara nordiska. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda ett hållbart sätt att arbeta med IT-utrustning även för våra kunder som har verksamheter utspridda i Europa. Det är ett stort steg för den cirkulära affärsmodellen, säger Jakob Lagander, VD på 3stepIT i Sverige.

 

Stark konkurrensfördel med geografisk bredd och specialistkompetens

 

Samarbetet blir ett sätt att kombinera den geografiska bredden i BNP Paribas Leasing Solutions, som idag är Europas största leasingföretag, och specialistkompetensen inom IT-livscykelhantering hos oss på 3stepIT. Mer konkret innebär det att vår helhetstjänst som varit framgångsrik i Norden nu rullas ut i övriga Europa. I en nära framtid hoppas vi därigenom att återanvändningen av IT-utrustning kommer att bli en naturlig del av alla företag och organisationer.

 

– Tillsammans med 3stepIT kan vi utöka vårt kunderbjudande samtidigt som vi stöttar ett initiativ som tar oss närmare en cirkulär ekonomi. Det gör också att vi kan följa kunderna genom hela livscykeln för IT-utrustning och möta deras behov och krav när det kommer till socialt ansvar. Att bli mer hållbar är en ständigt växande konkurrensfördel och något kunder, partners och investerare tar hänsyn till, säger Charlotte Dennery, CEO på BNP Paribas Leasing Solutions.

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen