Sluta låt kostnaden vara ett hinder.

Paragraphs

Att driva en IT-avdelning kan idag vara en utmaning. Omodern IT-utrustning medför kostnader i form av både underhåll och en lägre produktivitet. Det är en ständig kapplöpning för att hitta den optimala livscykeln och kostnadseffektivisera uppdatering av IT-utrustning.

Vi kan hjälpa dig.

Det är dags att tänka nytt - tiden är här för att bli hållbar och lämna IT-stenåldern. Vi har tre väsentliga etapper för att hjälpa er att bli mer kostnadseffektiva utan att tappa produktivitet. 

1. Hyr din IT  - hårdvara som tjänst hjälper dig att undvika kostnadsrisker associerade med egenägd utrustning och frigör kapital till andra investeringar med högre avkastning.
2. Sälj gammal utrustning vidare - låt inte gammal utrustning samla damm i ett förråd. Utnyttja värdet som finns kvar, få betalt och förbättra ert hållbarhetsarbete.
3. Låt din IT vara lönsam för dig - om din personal har rätt utrustning ökar produktiviteten.

Låt inte ditt nuvarande kapital avgöra dina framtida IT-investeringar

58% i studien The state of business IT säger att höga kostnader är den vanligaste anledningen till att organisationer inte byter ut sin IT-utrustning.

Ladda hem studie

"Tack vare 3stepIT:s portfölj har vi numera en välfungerande process för hanteringen av vår IT-utrustning, både ny och det som ska returneras." - Perstorp AB

Läs kundcase

 

70% i rapporten Digital arbetsplatsmognad från Radar Group upplever en stor positiv effekt av produktivitet bland de bolag som använder sig av IT-livscykelhantering.

Ladda hem rapport

Få en kostnadsfri rådgivning om hur ni kan förbättra er nuvarande IT-hantering

3 Step IT

En IT-livscykelhantering erbjuder:

FÖRDELAKTIG FINANSIERING

Finansieringslösningen gör det enkelt att följa livscykeln för respektive enhet. Kostnader blir förutsägbara och enkla att budgetera.

Läs mer

SAMLAD VY ÖVER ERA TILLGÅNGAR

All utrustning registreras i tillgångsprotalen AssetNG som samlar in nödvändig data om kostnader och hårdvara.

Läs mer

SÄKER OCH HÅLLBAR AVVECKLING

Vid hyresperiodens slut återtas utrustningen och avidentifieras, raderas och återanvänds på ett kontrollerat sätt.

Läs mer 

För vem passar denna lösning? 

För verksamheter som vill ta del av ny teknik, utan att binda kapital, till en låg och förutsägbar månadskostnad.

Hur ser upplägget ut? 

Vi godkänner en finansieringslimit. Du väljer leverantör och den utrustning du behöver. Vi hyr ut utrustningen till dig under den överenskomna perioden.

Vad händer vid avtalets slut? 

Vid avtalets slut hjälper vi dig att byta utrustningen i god innan livscykeln går ut. Ni väljer fritt vilken utrustning ni lämnar tillbaka eller om så behövs, vilken utrustning ni vill förlänga livscykeln för. Till skillnad från finansbolag som inte har egen återtagshantering vill vi ha utrustningen tillbaka i tid. Den återtagna utrustningen är attraktiv för återanvändning i verksamheter med lägre krav på prestanda. På så vis kan vi ge tekniken ett längre liv vilket gör er till en del av en cirkulär och hållbar affärsmodell.

3 Step IT

Om 3stepIT

3stepIT grundades år 1997 i Finland. Vi är ett internationellt företag vars fokus ligger på hållbar IT-livscykelhantering. Vi har över 4000 kunder världen över och hjälper dem anskaffa, hantera och ersätta sin IT-utrustning på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Vi räknar in den totala kostnaden av utrustningen från köp till återtag, vilket ger IT-verksamheter chansen att planera och upprätthålla en IT-park som är optimerad för deras behov. Detta, kombinerat med vår långa erfarenhet, gör att vi kan komma med nya och effektiva lösningar, allt för att våra kunder ska ha en så effektiv IT-livscykelhantering som möjligt.