SITTER DU OCKSÅ FAST I
IT-STENÅLDERN?

Paragraphs

Till alla företag som vill göra sin IT-hantering mer hållbar

Bryt föråldrade IT-vanor och upplev fördelarna med en hållbar IT-hantering. Vi hjälper er med lösningar som minskar IT-kostnader, ökar effektiviteten bland medarbetare och bidrar till en mer hållbar verksamhet. Våra lösningar innebär att vi tillsammans, mer eller mindre, tar kontroll över hela IT-processen från inköp till återtag och skapar nya förutsättningar. Ta steget ut ur IT-stenåldern med vår livcykelmodell.

3 Step IT

De olika stegen i vår livscykelmodell

Anskaffning

Gå från att köpa in teknik för teknikens skull till att standardisera er hårdvaruplattform. Hårdvara som tjänst är ett fördelaktigt alternativ för att lösa nya eller utökade behov av IT samtidigt som du inte binder ditt rörelsekapital eller kreditutrymme.

Användning

Som en del av vår lösning får du tillgång till inventeringsverktyget Asset NG. Verktyget ger dig en samlad vy över den hyrda IT-utrustningen och erbjuder smarta lösningar för kostnadsfördelning, budgetering och finansiella rapporter.

Återtag

Vid slutet av livscykeln samlar vi in den hyrda utrustningen för att förlänga dess livscykel genom återanvändning. På plats i vår ISO-certifierade anläggning raderas enheterna på känslig data i enlighet med GDPR. 

Möt Sebastian Lindström, CIO på Lernia och ansvarig för företagets IT. Här beskriver han verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad.

Vår erfarenhet

I över 20 år har vi som experter på livscykelhantering möjliggjort för våra kunder att växa, bli mer kostnadseffektiva och hållbara i sin IT-hantering. Idag hjälper vi över  4000 företag världen över att hantera 1,9 miljoner datorer, mobiler och annan IT-utrustning på ett tryggt och säkert sätt.

Vill du kunna fatta bättre beslut för din hårdvaruplattform och ta del av förutsägbara IT-kostnader? Ring vår säljchef Robert Åholm på 070 96 290 00 eller skicka in din fråga via formuläret här nedan.

3 Step IT

                                                                                                                                                                                                                              Kontakta oss

3 Step IT