Nya lösningar sätter miljön i fokus

- december 19, 2019

I den småländska bruksorten Klavreström, några mil utanför Växjö, ligger ett av 3stepIT’s största logistikcenter. Här ska 260 000 enheter hanteras under 2020 vilket innebär att allt ifrån datorer, skrivare och mobiltelefoner till AV-produkter och servrar säkerhetsraderas och rekonditioneras, innan de säljs vidare för att återanvändas eller återvinnas. Totalt hanterar koncernen över 500 000 enheter per år.

 

Återanvändning vs återvinning

Återanvändning är mer miljövänligt än återvinning, eftersom de största koldioxidutsläppen för t.ex. en dator sker under tillverkningsprocessen. Om en dator istället återanvänds, betyder det att en dator mindre behöver produceras, vilket i sin tur innebär en koldioxidbesparing på 47 procent per dator som återanvänds.

 

I följande blogginlägg kan du läsa mer om fördelarna med att sälja din begagnade IT och vad som händer med den utrustning som vi återtar.

 

 

I 3stepIT’s logistikcenter i Klavreström arbetar Ann-Jeanette Abrahamsson och Henrik Sörestad och de har undersökt hur möjligheterna såg ut för att börja genomföra reparationer på trasiga IT-enheter, för att kunna sälja tillbaka en större andel datorer och mobiler till återanvändning istället för återvinning.

Projektet med reparationer av skärmar till smartphones påbörjades 2017 och har sedan mynnat ut i ett reparationsprojekt för en mängd olika IT-enheter, såsom stationära datorer och laptops. Sommaren 2019 presenterades projektet för koncernledningen, som då beslutade att den föreslagna reparationsprocessen för återanvändning skulle implementeras i alla fem av bolagets logistikcenter.

 

Så går reparationsprocessen till

3stepIT's logistikcenter i Klavreström har alltid utfört reparationer av olika slag. Till en början var dessa av enklare karaktär, men sedan några år tillbaka sker reparationerna på en mer avancerad nivå. Till exempel kan flera delar demonteras från en trasig dator för att sedan användas i en annan så att två datorer till slut blir till en. Reparationerna genomförs i första hand med begagnade delar, vilket gör att återanvändningsgraden kan maximeras.

 

 

Det innebär en högre sysselsättningsgrad för anläggningarna, och bidrar också till ett hållbarhetsfokuserat förhållningssätt mot den utrustning som hanteras. Processen har skalats upp snabbt. Från januari till september 2019 reparerades 150 enheter i veckan, medan siffran idag ligger på närmare 400 enheter i veckan. Prognosen för hela 2020 är satt till totalt 18.000 reparerade enheter.

 

När vi blickar framåt kan vi konstatera att fler och fler miljövänliga och hållbara processer implementeras, men att 3stepIT alltid strävar efter att göra mer. Just nu fokuserar logistikcentret i Klavreström på att omarbeta fler processer till mer hållbara alternativ. Det gäller bland annat arbetskläder från tillverkare som använder hållbara material, el från hållbara energikällor och förbättrade arbetsprocesser.

 

I följande blogginlägg kan du läsa mer om fördelarna med att sälja din begagnade IT och vad som händer med den utrustning som vi återtar.

 

 

Läs mer om hållbar IT 

Lär dig mer

Relaterade ämnen