Korrekt livscykel förbättrar produktiviteten

- februari 06, 2019

Moores lag är vida erkänd, att den tekniska evolutionen går exponentiellt snabbare. Något som är enastående då samhället och vi får tillgång till mer avancerad teknik. Men dagens affärer blir med det också mer beroende av att företag ligger i framkant och att tekniken blir mer rotat i företagens affär. Teknik har sakta seglat upp att bli en konkurrensfördel men även en enskilt avgörande orsak till misslyckande. Hur bör företag förhålla sig till det nya klimatet där teknik blir ett tveeggat svärd?

Idag pressas alla på priserna, från leverantörer till slutkonsument, och i den nya ekonomin blir det viktigare att hålla koll på och undvika onödiga kostnader. För att på så sätt erbjuda lägre priser i nästa led. Utvecklingen skapar en situation där SLAs, Service Level Agreements, såsom minimal servicetid för IT blir framgångsfaktorer i affären.

 

Begreppet TCO eller Total Cost of Ownership har följt med sedan 90-talet. Det har alltid varit kärnan i 3 Step ITs erbjudande. När man talar om TCO går tankarna ofta till hårdvara, supportkostnad etc. Ofta begränsas då TCO-frågan till IT-avdelningen och de IT-ansvariga. Lyfter vi blicken ser vi att TCO i stora drag handlar om produktivitet. Något som de facto påverkar och engagerar samtliga avdelningar.

 

Så vad bör vi äga och vart ska vi börja egentligen?

Vad ni bör äga beror mycket på vilken bransch ni arbetar inom. Men svaret på vad ett företag inte bör äga under 2018 är enkelt; Inga datorer. Inga telefoner. Inga lokaler. Inga bilar. Ägandet av IT-utrustningen från början till slut är en belastning för företagets TCO (Total Cost Of Ownership). Om man ser till vart ni ska börja är det som en pyramid, får du inte till grunden, blir det en stor utmaning för de avancerade bitarna att falla på plats.

 

Grunden för produktivitet är att förse sina anställda med en pålitlig IT-utrustning (stationära & bärbara datorer, smartphones och surfplattor). Det ökar produktiviteten i alla led. Det möjliggör för dina anställda att jobba vart dom än befinner sig, när som helst. 

Därefter kommer nästa viktiga steg, att se över mjukvara, Cloud-tjänster och andra system. Med rätt leasing-modell ges möjligheten att ta kontroll över sin IT-hantering på ett enkelt sätt och säkerställa att anställda alltid har utrustning i toppskick, till en lägre kostnad. 

 

Läs också: "Alla pratar om digitalisering när man istället borde prata om återanvändning"

 

Den optimala livstiden för hårdvara är tre år
Vad vi har upptäckt är att enheter har en optimal livstid och att tekniken därefter börjar svikta och skapa fler problem för användaren. Se grafen under:

tco_graf

Om vi fokuserar på Opportunity Cost, det man traditionellt sett associerar med produktivitet, ser vi att bortfallet ökar enormt med tiden. Vi har funnit att den optimala livstiden för hårdvara är 3 år.

 

Läs också:Att använda istället för att äga saker är ett koncept som blir allt populärare bland såväl företag som privatpersoner - 5 anledningar till varför du ska leasa och inte äga

 

Resultatet av att inte förnya och byta ut sin IT-utrustning i tid det blir ökade kostnader för support och minskad produktivitet. Minskad produktivitet kan innefatta flera olika saker. Det vanligaste är t.ex. att det tar lång tid för datorn att starta upp eller att viktiga program tenderar att krascha med jämna mellanrum. När situationer som dessa inträffar är det inte helt ovanligt att man ber om hjälp från sin IT-avdelning. Helt plötsligt har en dator orsakat minskad produktivitet för två personer.

 

  • Då direktbetalning använts vid inköpet är det endast 20 procent av utrustningen som förnyas som planerat.
  • Då avbetalningslösning använts vid inköpstillfället är det endast 30 procent som förnyades som planerat.
  • Då vi jobbar tillsammans med kunder och förser dem med ett livscykel-hanteringsprogram designat att byta ut enheterna i tid ser vi att hela 90 procent förnyar sina enheter som planerat.

 

Vill du kapa dina kostnader och ge anställda den produktiviteten de förtjänar?

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen