Stefan Lindqvist:

"Alla pratar om digitalisering -

när man istället borde prata om återanvändning"

 

Title

"Alla pratar om digitalisering - när man istället borde prata om återanvändning"

stefanlindqvistGDPR, digitalisering och cirkulär ekonomi - Stefan Lindqvist (Head Of Sales Development) sammanfattar 2017 och blickar in i 2018.

2017 har varit något av ett megatrendernas år med dataintegritet, digitalisering och miljö högst upp på listan. Såhär summerar jag de tre ämnen som påverkat mig mest under året:

GDPR   

I slutet av maj 2018 börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen att gälla. Mängden data ökar explosionsartat och därför är det faktiskt riktigt bra att vi tvingas tänka efter vad vi gör med all information så att vare sig individer eller företag utsätts för onödiga risker. För oss på 3 Step IT har det inneburit ett starkt säljargument så jag tackar GDPR för 2017 som nu lämnar panikstadiet och tar en permanent och välförtjänt plats på dagordningen.

Digitalisering 

Under 2017 har nästan alla företag gjort digitalisering till sin hjärtefråga men det känns lite krystat då många samtidigt försöker tala om för världen att de faktiskt redan är ”ganska digitala” och inte kommer att gå under det närmaste året. Jag vill påstå att digitaliseringen är ett tillstånd med konstant förändring där förhållningssättet och tekniken är motorn. Alla arbetsflöden som kan förenklas och automatiseras kommer att ge naturliga fördelar för företagen, de anställda och slutligen kunderna. Jag är otroligt taggad att köra så det ryker och kommer att utmana alla processer som kan göras bättre.

Cirkulär ekonomi cirkularekonomi

Här ligger IT väl positionerat och utför redan ett viktigt steg i den cirkulära ekonomin genom att möjliggöra återanvändning i stor skala. Jag vågar påstå att vi kommer att ta en ännu tydligare position här under 2018 vilket ska bli riktigt kul. Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för företagsledningar vilket ger en möjlighet att positionera verksamheten som hållbar. Utvecklingen drivs på av lagstiftning inom miljö men även av redovisningsregler där hållbarhetsredovisning ska göras av alla företag av en viss storlek med start i årsbokslutet 2017.  När de nya reglerna träder i kraft blir den cirkulära ekonomin mer konkret i och med att fler kommer att redogöra för hur de bidrar eller planerar att göra sin verksamhet mer miljöanpassad.  Eftersom IT är en central resurs i många företag hamnar det ofta i fokus i och med att fler använder sig av ny teknik.  Den cirkulära ekonomin är här för att stanna. Frågan är strategisk och nu måste IT-avdelningarna börja leverera.

Det finns en utmaning, men även en stor möjlighet i att visa vad den cirkulära ekonomin leder till. Här handlar det om att visa konkreta exempel på vad som görs och visa resultat genom mätbara mål eller nyckeltal. Här ska 3 Step IT vara en av de spelare som tar ledartröjan men vi vill givetvis ha flera med oss i näringskedjan – från tillverkare till återförsäljare. Vi har redan påbörjat flera intressanta projekt som ska ta reda på hur vi ska mäta resultaten och hur vi kan bidra ännu mer.

Ny syn på leasing förenklar IT-utrustningens livscykel

En annan trend som det pratats om mycket under året är leasing, ett verktyg med finansiell bakgrund som än i dag begränsas av många företag och organisationer till att vara just en finansiell frågeställning. Många stora börsnoterade företag säger fortfarande ”vi har gott om billigt kapital och behöver därför inte leasing”. Där har vi på 3 Step IT en viktig pedagogisk uppgift att lösa för att förklara hela bilden. Den moderna leasingen inom IT har en mycket större uppgift och den möjliggörs givetvis av digitaliseringen. Det är en stor skillnad mot den ”traditionella” leasingen som i sämsta fall gav en administrativ börda.

Genom att tillhandahålla digitala verktyg kan vi förenkla själva finansieringsprocessen och möjliggöra systematisering av livscykelprocessen. När information delas mellan relevanta system kan t ex löpande utbyten av IT-utrustning mer eller mindre automatiseras. Resultatet blir en kombination av enklare administration, bättre livscykelekonomi samt att bli en del av den cirkulära ekonomin där återanvändning av utrustning och material säkerställs.

Leasing för i synnerhet IT har länge begränsats till att vara en finansiell tjänst då den främst levererats av finansiella aktörer (banker, finansbolag, företag som investerar i restvärden etc). Marknaden håller nu på att förändras radikalt av tjänsteföretag inom eller nära IT-sektorn som kan hantera hela livscykeln för IT med hjälp av innovativa system och integrerade resurser för hantering av utrullning, administration och återtag. Det har pågått ett tag och är ett bra exempel på ”disruption” där nya aktörer kommit in och skapat en livscykelbransch som tagit med sig en del av leasingmarknaden.

Mitt enkla råd till svenska företag och organisationer är att tänka på leasing som ett smart sätt att styra den livscykel man vill uppnå. Samtidigt gäller det att vara noggrann i valet av leverantör så att de tjänster som ingår får processen att fungera i praktiken. För oss på 3 Step IT har framgången möjliggjorts genom att vi sedan länge har byggt egna asset management-system och har egna anläggningar för utrullning och återtag så att vi både kan leverera nödvändig kvalitet och säkerhet.

sakerhet

Inför 2018 ser jag tre områden som jag tror vi kommer att prata mer om.

Säkerhet – den ökade digitaliseringen, AI och ännu fler uppkopplade enheter (IoT) tvingar oss att driva säkerhetsfrågan till nya höjder samtidigt som GDPR sätter tydliga gränser kring hur persondata ska hanteras. Vår del i detta är väldigt konkret utifrån livscykelperspektivet. Vi hjälper företag och organisationer att hålla koll på utrustningen under livscykeln och tar sedan bort all information från all IT-utrustning som återanvänds eller återvinns.

Produktivitet – produktivitet innebär att företag och organisationer blir bättre på att använda sina resurser effektivt, vilket kokar ner till att spara pengar. Det ”nya normala” blir att digitaliseringen förväntas ge oförändrade eller minskade driftskostnader under överskådlig tid samtidigt som användarna blir allt mer produktiva. Överskottet av resurserna ska istället användas för att göra företagen mer förändringsmogna för att inte hamna på digitaliseringens kyrkogård. Vi kommer att ta vårt ansvar genom att arbeta för en ökad automatisering av livscykelhanteringen men även finansiellt då vi också kan bidra till att nödvändiga investeringar i ny teknik verkligen blir av och inte kompromissar med produktiviteten.

Hållbarhet – det är oundvikligt att inte börja genomföra återanvändning av utrustning och material – i synnerhet inom IT som är en av världens största branscher. IT ger enorma möjligheter framöver men ingen kan borste från att en explosion i ny teknik kräver att återanvändningsfrågan systematiseras. Vi är förberedda och är redo att köra nattskift om så krävs.   

2018 kommer förmodligen på många sätt bli en fortsättning på 2017, men jag hoppas verkligen att vi kommer att prata om återanvändning lika mycket som om digitalisering och investeringar i ny teknik. En investering ska helt enkelt följas av en medveten plan om framtida återanvändning. Idag är besluten ofta åtskilda. Jag kan lova att 3 Step IT kommer att prata mycket om just det här och jag hoppas också att vi i slutet av året kan publicera någon form av topplista över årets främsta återanvändare för att synliggöra goda exempel.

/ Stefan Lindqvist, Head Of Sales Development, 3 Step IT Sverige

På 3 Step IT är vi övertygade om att cirkulär livscykelhantering för IT är nästa stora innovation. Idag pratar alla om robotar, AI, automation och Internet of Things. Men vi borde prata cirkulär livscykelhantering. Ladda ner vårt whitepaper för att lära dig mer om hur vi jobbar med cirkulär ekonomi och återanvändning av IT. 

cirkularekonomi

Paragraphs

AddToAny

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription