IT-support eller pålitlig IT-utrustning?

- februari 04, 2021

Många företag lägger stora kostnader på IT-support men genom att vara proaktiv i sin IT-hantering kan du få ner den kostnaden. IT-support eller pålitlig IT-utrustning? Vi väljer det senare.

All IT-utrustning kommer förr eller senare att behöva support, det är oundvikligt men att ha en tydlig process på plats med att byta ut IT-utrustning kontinuerligt samt att ha anpassad IT-utrustning gör att behovet av support inte blir lika stort, och framför allt inte lika akut. 

 

Genom att låta 3stepIT sköta din IT-hantering och ta hand om din utrustning innan det uppstår problem kan du undvika dyra supportkostnader, stillastående arbete och faktiskt en hel del frustration. Vi på 3stepIT är experter på IT-lösningar och tar även alltid tillvara på den IT-utrustning som redan finns. Vi köper exempelvis tillbaka er IT-utrustning och rekonditionerar den i syfte att förlänga dess livslängd, så i ett senare skede kan användas av ett annat företag som kanske inte ställer samma krav på sin utrustning som ni gör då de inte har samma behov.

 

Genom att ta tillvara på de resurser som redan finns och hitta ett nytt hem till förbrukad IT-utrustning skapar vi värde för dig som kund och ert hållbarhetsarbete.

 

Vi hjälper er även med en struktur för ert företags IT-livscykelprocess vilket gör att eventuella datorproblem både kan förutses och förebyggas. Genom att beräkna livslängden på en viss enhet bland annat utifrån hur och vad den används till, kan man arbeta proaktivt och se till att datorn uppgraderas innan något större fel inträffar.

 

Med våra IT-tjänster föredrar vi att vara proaktiva med er IT-utrustning, vilket leder till rätt typ av IT-support.

Att anpassa antalet datorer, telefoner, Ipads och så vidare till antalet anställda gör också att det blir enklare att hålla nere onödiga kostnader och inte sitta på mer teknik än vad man behöver, vilket gynnar såväl plånboken som miljön.  

 

På 3stepIT har vi en egenutvecklad tillgångsportal som går under namnet AssetNG. Systemet är bland annat till för att du som kund enklare ska kunna planera din IT-budget. Vem använder vad på företaget och är utrustningen rätt anpassad efter rätt person? De som jobbar mycket med video och stora bildfiler kräver kanske en dator med större minne och bättre skärm. Att få insikt i hur behovet ser ut och vad det skulle kosta att byta ut och reparera utrustning gör att du får bättre kontroll och översikt på eventuella reparationskostnader och supportfrågor. AssetNG:s syfte är att både förenkla och minska administrationen kring hanteringen av din IT-utrustnings livscykel. 

 

Vår så kallade Front End Service-tjänst går ut på att vi förbereder IT-utrustningen och ser till att Appar och programvaror redan är installerat och klart tills dess att ni behöver den. Vi kan även personalisera en dator eller telefon genom att ställa in den anställdes mailkonto och liknande, allt för att det ska gå så snabbt som möjligt att komma igång med sin nya utrustning. Vi kan även åka ut med utrustningen till anställda och det här kan vi göra inom 24 timmar från att en enhet börjat krångla eller rent av kraschat. Vi hanterar också alla garantier, försäkringar och reparationer för att ni ska kunna fokusera på ert arbete och slippa ha hand om den biten.

 

Går ni i uppgraderingstankar vad gäller er IT-utrustning? Eller överväger ni att börja använda IT som tjänst? Tveka då inte att kontakta oss!

Lär dig mer

Relaterade ämnen