IT-säkerhet: Har du rätt processer på plats?

- oktober 28, 2021

Vi lever i allra högsta grad i en digitaliserad värld idag. Många företag är helt beroende av informationsteknologi för att kunna utföra och leverera sina tjänster och produkter. Aldrig förut har så mycket data varit i omlopp, vilket är varför IT-säkerhet har kommit att bli en av vår tids viktigaste faktorer på många bolag. Men vad innebär egentligen IT-säkerhet och hur säkerställer du att ditt företag efterlever branschens best practises? 

 

I och med att allt mer data lagras digitalt ökar också risken för att råka ut för en cyberattack. Det sägs att majoriteten av alla angrepp orsakas av den mänskliga faktorn, vilket skulle kunna innebära att många attacker kan förebyggas med rätt kunskap och en utarbetad process kring IT-säkerhet.

 

>> Läs mer om hur ett IT Asset Management system kan hjälpa er att få kontroll över er IT-utrustning

 

Vad menas med IT-säkerhet?

IT-säkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet, cyber security - vad är skillnaden? Även om det finns vissa skillnader i begreppen handlar det i sin helhet om att skydda viktig och/eller konfidentiell information från att komma i fel händer, vilket skulle kunna innebära enorma förluster av olika slag. Information i det här fallet kan vara allt från personuppgifter till konfidentiella affärsdokument som är lagrade på olika sätt; på hårddiskar, servrar, mobila enheter eller i diverse molntjänster.  

 

Till skillnad från informationssäkerhet, som berör information i både fysisk och digital form,  handlar begreppet “cyber security” istället om att skydda IT-system, det vill säga data, mjuk- och hårdvara, mot angrepp från tredje part.

 

Hur säkerställer du IT-säkerhet?

För att förbättra säkerheten kring er data och IT-hantering finns det tre viktiga processer att fokusera på. 

 

 1. Kunskap och utbildning
  Genom att utbilda din personal i grundläggande datasäkerhet är det större sannolikhet att onödiga misstag begås.

 2. Rutiner och processer
  Som företagsledare är det upp till dig att sjösätta processer och rutiner som de anställda måste följa. Det kan handla om enkla saker som att sätta upp krypterade lösenord och se till att de uppdateras regelbundet.

 

 1. Teknologiska hjälpmedel
  Det finns en uppsjö av teknologiska hjälpmedel att använda sig av för att förbättra hanteringen av sin IT. Det kan exempelvis vara mjukvaruprogram som t.ex. brandväggar och antivirusprogram, men det kan också vara större IT-system som tillhandahåller tjänster genom hela livscykelhanteringen av din IT; från anskaffningen till avvecklingen och återvinning. Ett sådant system kallas för IT Asset Management eller ITAM.
   

På 3StepIT tillhandahåller vi inte bara IT-hanteringssystem i syfte att säkra IT-säkerhet- vi har ett ännu större perspektiv än så. Vi erbjuder IT-livscykelhantering som omfattar även en säker och hållbar avveckling av den förbrukade utrustningen där hela 98% av alla datorer och mobiler får ett nytt liv genom återanvändning. På så sätt bidrar vi även till den cirkulära ekonomin.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med datasäkerhet och IT? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Lär dig mer

Relaterade ämnen