ITAM - vad det är och hur din verksamhet kan dra nytta av det

- september 01, 2021

ITAM är en förkortning för “IT Asset Management”. Ordet är en anglicism, det vill säga ett engelskt ord som används som det är även i det svenska språket. Rakt översatt från engelskan betyder ITAM “informationsteknologisk kapitalförvaltning ” och används när man pratar om processen att hantera ett företags olika IT-tillgångar, till exempel datorer och mobiltelefoner och de mjukvaror och program som finns i dem.

 

Skillnaden mellan ITAM, SAM och DAM

Förutom IT Asset Management (ITAM) finns också något som kallas Software Asset Management (SAM) och Digital Asset Management (DAM). Det är områden som alla verkar inom IT-branschen  men skiljer sig åt på följande vis:

 

  • SAM = Software Asset Management betyder ungefär “kapitalförvaltning av mjukvara” och används när man arbetar med att hantera och optimera bland annat inköp, uppstart, underhåll och avskaffande av mjukvarusystem och programvaror som används i datorer och telefoner. 
  • DAM = Digital Asset Management handlar på liknande sätt om förfarandet att hantera och strukturera stora mängder digitala dokument och filer, t.ex. bilder och illustrationer, presentationer och avtal. Vanligtvis innefattar ett DAM-system även att filerna är skyddade från piratkopiering och läckage. 
  • ITAM = IT Asset Management är ett samlingsnamn på ett system som hanterar både SAM och DAM och innefattar hela IT-kedjan.

 

Vad är ett ITAM-system?

För stora företag som har mycket kapital bundet i IT-utrustning kan ett ITAM-system hjälpa till att systematisera, förenkla och kostnadseffektivisera processen att exempelvis serva, uppdatera eller byta ut stora mängder IT-utrustning. Det är inte bara effektivt och bra för plånboken att använda ett ITAM-system, utan även för miljön då verktygets spårbarhetsegenskaper leder till minskat svinn, onödiga dubbleringar och systematiserad återanvändning.

 

Det sistnämnda är en kritisk detalj för förverkligandet av en cirkulär ekonomi och något som det slarvas med i många organisationer. I rapporten The State of Business IT, som undersöker IT-marknaden i spåren av covid-19, går det bland annat att utläsa att 1 av 10 företag skrotar en stor del av deras utfasade utrustning trots att den fortfarande är brukbar. Denna ohållbara manöver har lett till att mängden elektronikavfall, så kallat e-avfall, numera klassas som världens mest snabbväxande avfallsström.

 

För de företag som saknar den kraft som krävs för att på egen hand avveckla stora mängder överbliven IT-utrustning på ett hållbart och säkert sätt finns mycket att vinna på att sammansluta med återtagstjänsten REstepIT. Verksamheten, som nyligen öppnade upp dörrarna till sin nya anläggning i Växjö, var med och samlade in över en halv miljon tekniska tillgångar under 2020 varav hela 98% av dessa fick ett nytt och förlängt liv. 

 

En långsiktig och hållbar IT-livscykelhantering är en stor drivkraft för oss på 3stepIT. Vi hjälper dig ta kontroll över företagets tekniska tillgångar och komma igång med ITAM. Vårt prisvinnande verktyg ger dig precis allt du behöver för att skapa en mer proaktiv, effektiv och ekonomiskt hållbar IT-miljö. Vill du upptäcka verktyget på egen hand? Kontakta oss så ordnar vi fram en förutsättningslös demovisning.

 

 

 

 

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen