Gamla mobiler får inte glömmas bort!

- april 11, 2019

Våra mobiler utvecklas i en otrolig hastighet vad gäller hård- och mjukvara. Enligt Business Insider, byter en person ut sin gamla mobil i genomsnitt vartannat år för att hänga med i utvecklingen. Uppgraderingstakten ställer högre krav på företag att byta ut sin utrustning frekvent eftersom anställda förväntar sig att deras mobiler på jobbet är minst lika bra, eller helst bättre, än de mobiler de själva äger.

 

När gamla mobiler och datorer gör plats för den nya tekniken är det viktigt att säkra innehållet på de enheter man byter ut. Informationsbärande enheter innehåller mer än bara bankuppgifter, kundinformation och krypteringsnycklar och det sista man vill är att utrustningen ska hamna i orätta händer. En säker borttagning av data bör därför vara ett grundläggande steg i avvecklingsprocessen om man inte vill riskera säkerheten eller rättsliga påföljder. Är man osäker på hur företagskritisk information ska hanteras på de förbrukade enheterna bör man ta hjälp av en partner som med hjälp av en säker återtagsprocess raderar informationen och återanvänder utrustningen.

 

Se filmen: Därför ska du bry dig om livscykeln för dina datorer 

 

Återanvända begagnad IT utrustning

En säker återtagsprocess för begagnad IT-utrustning uppfyller inte bara kraven för GDPR, den säkerställer även att utrustningen får ett nytt liv genom återanvändning. Insamlingen av begagnad IT ökar för varje år men vi kan samtidigt konstatera att jobbet är långt ifrån klart. Det är tyvärr allt för vanligt att begagnad IT utrustning placeras på hög i ett dammigt förråd eller helt enkelt glöms bort. Dagar blir till veckor, veckor till månader och för varje dag som går sjunker värdet på utrustningen.

Okunskap och tidsbrist leder också till att tusentals enheter skrotas i förtid. Det finns idag flera undersökningar och statistik som visar på hur mycket man kan spara på att förlänga livslängden ytterligare några år på en dator eller annan utrustning. Besparingen går att räkna på många olika sätt, men alla kommer fram till samma resultat. Återanvändning främjar en cirkulär ekonomi och vårt fortsatta liv på planeten.

 

3 Step IT som partner

På 3 Step IT säkerställer vi att mobiler och datorer kommer till återanvändning på ett säkert och miljövänligt sätt. I vår processanläggning Klaveström, dit all förbrukad utrustning anländer, använder vi certifierade verktyg som följer praxis när det gäller circulär ekonomi. Innan processen avslutas tar vi fram en miljörapport som förklarar kundens miljöbesparingar.

 

 

Under 2018 hanterade våra processanläggningar närmare 500 000 enheter och hela 97 procent av dessa fick ett nytt liv genom återanvändning, resterade 3 procent återvanns. Idag kan upp till 99 procent av materialet som används i mobiltelefoner återvinnas. Då räknar man exempelvis med dyrbara material så som guld, silver, kobalt, koppar och nickel som kan återtas från återvunna enheter, vilket gör att de kan användas i produktionen av nya produkter. Mobiler kan även innehålla olika typer av plast och krossade glasmaterial som kan återanvändas i både paketerings- och glasullsindustrin. Material som inte kan återvinnas i ett kommersiellt syfte eller kan hanteras på ett säkert sätt, tillvaratas av våra återvinningspartners.

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en tid där slit-och-släng varit normen har sett sina sista dagar. Företag och organisationer är i dag mer villiga att ta sitt ansvar och medverka till att förbättra den globala miljön på ett positivt sätt. Datorer, skärmar, mobiler och övriga IT-enheter ska därför hanteras professionellt med en effektiv och säker logistik samt radering av känslig information, allt enligt konstens alla regler, lagar och förordningar.

 

Det viktigaste uppdraget tillsammans med våra kunder är att säkerställa bästa möjliga miljöprocess och samtidigt erhålla intäkt för förbrukad utrustning. Miljöansvaret kan alltså mycket väl kombineras med en sund ekonomi och ett miljöansvar.

 

I följande blogginlägg kan du läsa mer om fördelarna med att sälja din begagnade IT och vad som händer med den utrustning som vi återtar.

 

 

 

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen