Frågor och svar om AssetNG med 3stepIT:s kundutvecklare Joakim

- november 04, 2020

Grunden i 3stepIT:s livscykelhantering är utrustningsregistret AssetNG. Verktyget underlättar hanteringen över den hyrda IT-utrustningen från att den köps in, används och byts ut. Sedan två år tillbaka har kundutvecklaren Joakim Vollmer försett 3stepIT:s kunder med kunskap och utbildning om programmets funktionalitet. I årets första avsnitt av bloggserien Fråga Experten beskriver han hur en effektiv hantering av IT-tillgångar under dess livscykel bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden.

 

Förklara på ett enkelt sätt vad tjänsten AssetNG är och hur det fungerar?

AssetNG är ett webbaserat utrustningsregister med tillhörande finansiell information för den utrustning som finns i systemet. Tillgångsportalen är främst avsedd för hyrd utrustning via 3stepIT, men möjligheten finns att lägga in information om utrustning som är hyrd av tredje part eller egenägd utrustning. Systemet är således ett fullfjädrat system för alla typer av verksamheter, oavsett storlek.

 

Varför ska man använda AssetNG?

I takt med datorer och mobiler ökar i antal och sprids ut på flera olika platser blir det allt viktigare för IT-organisationer att hålla koll på vem som använder vad. Saknas information om vilken utrustning som är i drift eller var den befinner sig, hur ska man då veta när det är dags för en modernisering? AssetNG ger dig en samlad vy över samtliga tillgångar med all nödvändig data. Information om kostnad eller var utrustningen befinner sig simplifierar återkommande och tidskrävande administration och ger verksamheter en god kostnadskontroll.

 

Varför kan man inte bara skriva ner vilken IT-utrustning man äger i ett dokument?

Det går att föra ner en lista av sina tillgångar i ett word- eller exceldokument. Men lösningen är omodern och begränsad. Allt från ändringar, historik, sökningsfunktioner, enkel finansiell uppdelning och budgetering är några exempel på dessa begränsningar.

 

Vilka fördelar har tjänsten?

Vissa fördelar nämns i tidigare svar, men AssetNG har även stöd för integration via API och adderande tjänster som vår automatiserad utbytestjänst (3ChooseIT) som låter slutanvändaren välja sin nya enhet på egen hand utifrån företagets produktkatalog.

- Här du lära dig mer om vilka fördelar tjänsten AssetNG har och hur den fungerar.

 

Kan alla företag använda AssetNG?

Alla företag kan använda AssetNG, med förutsättning att man är kund hos 3stepIT.

 

Vad kostar AssetNG?

Portalen är gratis för samtliga av våra kunder.

 

Hur mycket kan ett företag spara genom at använda AssetNG?

Löpande information om kostnader, utbytesintervall, och prestanda bidrar till att sänka den Totala ägandekostnaden för IT-miljön. Total ägandekostnad är ett mått på den övergripande kostnaden av att äga och sköta om en tillgång. Genom att effektivt hantera den totala ägandekostnaden och utrustningens livscykel elimineras kostnaden för duplicering av tillgångar samt onödiga kostnader för licenser och tjänster som inte används.

 

Hur går det till om jag vill använda mig av AssetNG?

Som nybliven kund hos 3stepIT så får man direkt tillgång till vårt egenutvecklade AssetNG system. Utvald leverantör fakturerar 3stepIT mot ert avtal för den utrustning ni beställer. Den utrustningens information läser 3stepIT in i ert AssetNG system och ni kommer behöva godkänna elektroniskt i systemet för den utrustning ni mottagit. Det finns instruktioner och ”quick guide” att ladda ner i systemet. Upplever kunden att instruktionerna inte är tillräckliga erbjuder vi utbildningar för de som behöver det. Är det kunder av större storlek så håller vi även uppstartsmöten, med både leverantör och kund, för att säkerställa att process och struktur är på sin plats.

 

Vill du se eller testa vårt Asset Management system på egen hand? Hör av dig så ordnar vi en demovisning. 

Boka demo här

Lär dig mer

Relaterade ämnen