Asset NG

Grunden för bra IT-livscykelhantering

Paragraphs

Onlineverktyget Asset NG är grunden och plattformen för vår livscykelhantering. Systemet har utvecklats av 3 Step IT och syftar till att förenkla och minska administrationen kring hanteringen av livscykeln för IT.

Hantera och få en samlad vy över dina hyrda IT-utrustning under dess livscykel från att den köps in, används och byts ut.

Asset NG hjälper dig att planera din IT-budget, fördela IT-kostnader bättre och producera rapporter som gör att du kan fatta bättre beslut om din IT-plattform.

 

3 Step IT

Ta kontroll över din utrustningen - samla data på en och samma plats.

Ta kontroll över din utrustningen - samla data på en och samma plats.

Ett utrustningsregister som hjälper dig att få en samlad bild av din IT och som även:

Hjälper dig att planera utbyten och beställa ny utrustning

Övervakar utrustningens användning, var den finns och dess status

Erbjuder smarta verktyg för kostnadsfördelning, budgetering och finansiella rapporter

Kan integreras mot era verksamhetssystem eller applikationer

Allt om Asset NG i ett och samma faktablad:

Lär dig mer om Asset NG och bilda dig en egen uppfattning om verktyget.
Ladda ner faktabladet för mer information.

3 Step IT

Hur fungerar Asset NG?

3 Step IT

Tjänsten börjar med kontroll och acceptans av leveransen för att starta utrustningens livscykel och motsvarande hyresperiod.

3 Step IT

Detaljerade uppgifter om grundläggande, finansiella och tekniska data finns i utrustningsregistret.

3 Step IT

En detaljerad 'dashboard' ger dig visuell översikt över din utrustning.

3 Step IT

information om varje specifik enhet, finansiella rapporter och kostnadsfördelningsplaner för projekt och avdelningar.

3 Step IT

I slutet av hyresperioden får du instruktioner om hur returen av utrustning ska gå till. Då enheterna testats och raderats av 3 Step IT genereras ett dataraderingscertiikat samt en rapport som redovisar utrustningens skick. 

Kontakta oss för ett förslag!

Kontakta oss

Se hur våra tilläggstjänster kan komplettera Asset NG

Lär dig mer