Tack vare 3 Step ITs portfölj har vi numera en väl fungerande process för hanteringen av vår IT-utrustning - Agneta Hedström

Title

Ökad kostnadskontroll, effektivitet och hållbarhet – resultatet av Perstorps satsning på cirkulär ekonomi

Perstorp är ett globalt kemiföretag med fokus på specialkemiprodukter. De är världsledande inom flera sektorer av marknaden och deras produkter syftar till att göra vardagen bättre, säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för människor runt om i världen. Deras produkter finns överallt – i bilar, mobiltelefoner och vindkraftverk. Vi satte oss ner med Agneta Hedström, CIO på Perstorp och ansvarig för företagets IT. Agneta började sin resa inom Perstorp 1998 och har i många år varit chef för deras globala Service Desk. Här beskriver hon verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad och fått företaget att jobba med cirkulär ekonomi i det  dagliga arbetet.

Vad var Perstorps utmaning?

Vi har idag cirka 1 600 anställda i 26 olika länder med produktion i Europa, Asien och USA. De olika tidszonerna ställer krav på att utrustningen vi använder fungerar som den ska. Året om, alla dagar i veckan. Vi är beroende av våra datorer och de affärskritiska systemen. Därför var det viktigt för oss att se till att införskaffa funktionell utrustning (datorer, servrar m.m) som klarar av verksamhetens höga krav.  

Varför Perstorp valde att finansiera sin IT-utrustning?

Vi ville få en kontinuerlig process för att byta ut gammal utrustning och ha kontroll på att vi alltid har tillräckligt bra prestanda för att kunna göra uppgraderingar. Vi ville givetvis också få bättre kontroll på företagets kostnader för IT utrustningen. Tack vare 3 Step ITs portfölj har vi numera en väl fungerande process för hanteringen av vår IT-utrustning, både ny och det som ska returneras. Genom Asset-verktyget får vi en bättre överblick och kontroll över vilka enheter som finns i vår miljö. Det är enkelt för våra kunder, som inte själva behöver hålla koll på när ny IT-utrustning ska beställas, och vi har kontroll på alla kostnaderna.

På vilket sätt har samarbetet med 3 Step IT påverkat er IT-drift och produktivitet?

Innan vi började jobba aktivt med livscykelhantering av vår IT-utrustning var det framför allt mycket svårt att planera och genomföra förändringar. Exempelvis behövde vi lägga mycket tid på att inventera all utrustning inför en OS-uppgradering och i samband med det köpa in ny utrustning vilket i sin tur orsakade en hög kostnad vid det tillfället. Det innebar också mycket arbete att installera och leverera utrustningen vid ett och samma tillfälle, istället för att kunna ha ett jämnt arbetsflöde. Tidigare var det också oklart hur vi skulle hantera gammal utrustning. Det blev ju mycket gammalt skrot, men även en del som skulle kunna användas av andra, men vi hade svårt att hantera det.

Finns det något som utmärker samarbetet med 3 Step IT?

Asset-verktyget är till stor hjälp för oss. Den automatiserade processen från fakturan till 3 Step IT, som lägger in all data i systemet, till att det vid retur finns en färdig lista på vad som ska returneras gör att vi endast behöver hantera det vi verkligen måste, inte mer. Verktyget ger oss kontroll och gör att vi undviker manuell inventering av utrustningen. Det har också blivit enkelt att uppdatera information om en viss enhet, om den till exempel ska användas av någon annan användare. Dessutom loggas alla ändringar. Vi kan också själva välja att lägga in den information vi behöver och undvika att ha den lagrad någon annanstans.

Hur tänker ni när det kommer till cirkulär ekonomi och hållbar IT?

Inom Perstorp jobbar vi sedan länge med ett stort fokus på hållbarhet. Det är jätteviktigt och självklart för oss att hela tiden sträva efter att minska vår påverkan på miljön. Att ha den här sortens livscykelhantering är helt i linje med hur hela företaget arbetar.

 Visste du att…

  • Du kan hitta upp emot 15 kg produkter från Perstorp i en nyproducerad bil?
  • Perstorps så kallade ’de-icer’ lösningar ser till att flygplatser som Arlanda klarar av att hålla öppet även under den värsta tänkbara snöstormen?
  • Perstorp tar fram konserveringsmedel för foder vid ensilering för att förbättra djurens hälsa samtidigt som användningen av antibiotika kan minskas?

Vill du veta mer om hur en IT-livscykelhantering kan hjälpa ditt företag?

Kontakta en av våra experter

AddToAny