Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och IT-produkter

Title

Hållbar utveckling

Jonas Rosqvist

Idag är hållbarhet viktigare än någonsin och det gäller på alla plan, vare sig det handlar om hur vi konsumerar, återvinner eller planerar framåt. Att skapa en hållbar utveckling är A och O både för miljön och ekonomin.

Informationsteknik, vanligtvis benämnt IT är en central del på de flesta företag. Oavsett om det rör sig om ett större eller mindre bolag så behövs datorer, skrivare, mobiltelefoner och skärmar. Vi behöver alla IT och är beroende av en fungerande sådan. Men teknik har en enorm påverkan på miljön och världen vi lever i. Datorer men framför allt mobiltelefoner har kort levnadslängd och när en mobil använts i så lite som ett och ett halvt år läggs den ofta ner i en låda till fördel för en ny telefon i senaste modell. Teknik har gått och blivit en slit-och-släng-produkt vilket är motsatsen till den hållbara utveckling som vi på 3stepIT strävar efter att skapa samt bibehålla.

Så vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling är en önskad samhällsutveckling, hur vi vill att samhället ska utvecklas framåt och här kommer såklart hållbarhet överlag in. Talar vi om IT så är ett exempel på en hållbar utveckling inom IT, att man istället för att slänga sin förbrukade hårdvara återanvänder eller återvinner den. Genom att återanvända IT-produkter får exempelvis en dator betydligt längre livslängd och många företag kan tjäna pengar på att sälja sina begagnade IT utrustning till ett bra pris. 

Denna process bidrar till en mer hållbar utveckling och skapar bättre förutsättningar - både lokalt och globalt - att ställa om till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp och tanken är att det ska bli så lite avfall som möjligt. Det kan uppnås genom att man tar tillvara på det som redan finns genom återanvändning och materialåtervinning. Cirkulär ekonomi är egentligen motsatsen till slit-och-släng-samhället och regeringen beslutade under 2020 om en nationell strategi för cirkulär ekonomi för att skapa ett hållbart och koldioxidsnålt samhälle.

Även om den cirkulära omställningen tagit fart råder en bristande förståelse bland svenska företag om hur de, på ett hållbart sätt, ska göra sig av med gammal eller färdiganvänd IT-utrustning. Detta trots att mängden e-avfall redan ökar i en alarmerande takt och numera klassas som världens mest snabbväxande avfallsström. I vår nyligen publicerade rapport om den Europeiska IT-marknaden säger t.ex. en av tio IT-beslutsfattare att de skrotar sina datorer trots att merparten av produkterna skulle kunna återanvändas. Detta förfaringssätt är långt ifrån hållbart och gemensamma insatser krävs för att öka återanvändningsgraden av datorer och mobiler.

Att återanvända IT-produkter är steget bättre än återvinning. Vänder vi blicken mot 3stepIT:s återanvändningsanläggningar i Sverige, Norge och Finland ser vi en uppåtgående insamlingstakt och den totala volymen av IT-produkter som samlades in 2020 landade på över en halv miljon. Hela 98% av den returnerade hårdvaran från våra kunder fick ett nytt liv och resterande 2% gick till återvinning. Genom att fördubbla livslyckeln för en dator eller mobil skapas betydande miljövinster eftersom materiella resurser bibehålls i cirkulation. Och det är det här som kallas hållbar IT.

AddToAny