En guide till IT-livscykeln: vad det är och vad du behöver veta

Title

En guide till IT-livscykeln: vad det är och vad du behöver veta

Allting har en viss användbar livslängd. Det gäller även datorer och nätverksutrustning. När IT-utrustning inte längre uppfyller det syfte den anskaffats för har den nått slutet av sin livscykel. I det här blogginlägget lyfter jag fram viktiga aspekter företag bör ha i åtanke om man vill få bättre kontroll över sin IT-utrustning.

Teknisk utrustning behöver inte nödvändigtvis gå sönder eller sluta fungera för att inte längre vara användbar. Ja, så är det faktiskt. Även tekniska enheter som mobiler och datorer slits ut. Vad som är mer sannolikt är dock att den tekniska utvecklingen går så snabbt att utrustningen som används i ditt företag blir omodern. Och ju längre tid som föråldrad och omodern teknik får stanna kvar i användarens händer, desto mer konsekvenser för verksamheten i form av effektivitets- och produktivitetsbortfall.

VAD ÄR IT-LIVSCYKELN?

IT-livscykeln börjar när planering och inköp är avklarat och utrustningen installerats. När tekniken väl har börjat användas har den kommit in i sin användningsfas. Hur lång en enhets användningsfas är beror på ett antal variabler, såsom tekniska specifikationer, hur den används, verksamhetens specifika omständigheter och hur den underhålls och servas.

Livscykeln för en teknisk enhet kan vanligtvis förlängas om kontinuerligt underhåll, uppdateringar och uppgraderingar görs. När slutet av enhetens mest effektiva fas är nådd övergår IT-livscykeln till en fas som omfattar utbyte, avveckling och bortskaffning.

Det jag beskriver ovan är en mycket förenklad bild av de livscykelfaser som en PC genomgår. Låt oss nu titta på varför dessa livscykler spelar roll.

VARFÖR ÄR IT-LIVSCYKELN AV BETYDELSE? 

När IT-utrustning "fungerar som den ska" gör den våra liv lite enklare och skapar samtidigt konkurrensmässiga fördelar för din verksamhet . Med behovsanpassad IT-utrustning sparar du både tid och resurser för dina anställda – vilka utan tvekan är den mest värdefulla tillgången din organisation har. När utrustningen når slutet av sin effektiva användbarhet, går den från att stödja din organisation till att vara en belastning.

Om detta får ske obehindrat och utan kontroll kommer den nu omoderna utrustningen att fortsätta påverka din verksamhet negativt även framöver.

För att få en bättre kontroll är det därför viktigt att samla in information om vem som använder vad, garantitider, vilka versioner som finns och vilken IT-utrustning som behöver bytas ut. Insamling av enhetsdata görs vanligtvis med avancerade asset management-system som hjälper dig att inta en mer proaktiv inställning till din IT. På så sätt undviker du vissa säkerhetsrisker och kan istället fokusera dina resurser på att implementera teknik som hjälper din verksamhet att växa.

ATT HANTERA IT-LIVSCYKELN 

Som en följd av en snabb teknisk utveckling samt mjukvaruapplikationer som blir alltmer krävande, tenderar IT-utrustning att föråldras väldigt fort. Den som har koll på IT-livscykeln försäkrar sig därför om att verksamheten förblir produktiv. Det är viktigt att förstå vilken inverkan omodern IT-utrustning har på din verksamhet. Sund IT-livscykelhantering är avgörande för att hålla alla enheter uppdaterade samtidigt som din organisation också är produktiv och säker. Syftet med IT-livscykelhantering är i grunden att underlätta underhåll och uppgradering av din verksamhets tekniska utrustning.

Förhoppningsvis har du nu bättre koll på vad en livscykelhantering är för något och varför den spelar en viktig roll i skapandet av en hållbar och digital arbetsmiljö. I mitt nästa besök här på bloggen kommer jag prata mer om vad som menas med en "optimal livslängd" för olika typer av hårdvara. 

Behöver ni hjälp med att skapa en behovsanpassad livscykelstrategi är du varmt välkommen att vända dig till oss på 3stepIT. Idag hjälper vi över 4000 kunder hantera 1.9 miljoner IT-enheter och gör det möjligt för dem att anskaffa, hantera och byta ut teknik på ett smart och hållbart sätt. 

Ring oss på +46 775 70 33 33 eller skicka ett mail till sweden@3stepit.com eller använd kontakta oss-funktionen nedan. 

Kontakta oss

AddToAny